Fremtidssikret kvægfodring i Vestjylland

Jesper Fjordside, Ringkøbing, har fremtidssikret sin fodertildeling på Gammel Præstegaard med et nyt Lely Vector-fodersystem.

 

201-50-22-ef

Side 7

--

 

Landbruget som aktiv klimamedspiller – Side 2

Forberedelser i gang til østjysk dyrskue – Side 5

Læs også