L&F stopper Egedal-retssag

Landbrug & Fødevarer vil indstille en retssag mod Egedal Kommune om lovligheden af indførelsen af et sprøjteforbud i BNBO.

Baggrunden er tillægsaftalen sidste år til Pesticidstrategien, hvor det blev besluttet at indføre generelt sprøjteforbud i BNBO’ere over hele landet. 

Det betyder nemlig, lyder forklaringen, at sprøjteforbuddet i Egedal nu holder sig inden for de gældende vejledninger.

Formanden for Nordsjællands Landboforening er forstående over for beslutningen, men ærgrer sig over, at retten ikke kommer til at forholde sig til fagligheden bag forbuddet. 

Sagen om selve størrelsen på erstatningen til lodsejerne fortsætter.

Læs side

2

Læs også