Fra to til en bestyrelse

DLF AmbA får fra næste år 12 medlemmer i bestyrelsen, heraf syv valgt på generalforsamlingen.

Siden 1988 har DLF haft to bestyrelser. Én for andelsselskabet DLF AmbA med ni generalforsamlingsvalgte andelshavere suppleret med to eksterne bestyrelsesmedlemmer og tre medarbejderrepræsentanter. Samt bestyrelsen for driftsselskabet DLF Seeds A/S med udelukkende de ni folkevalgte.

På gårsdagens generalforsamling blev det besluttet, at der fra næste år reelt kun bliver én bestyrelse i andelskoncernen. Bestyrelsen bliver samtidig skåret ned fra de nuværende 14 til 12 medlemmer, ved at der kun vælges to mod de nuværende fire fritvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Samtidig nedgraderes bestyrelsen i DLF Seeds A/S til kun at være lovformelig, med fire medlemmer – formanden og næstformanden fra bestyrelsen samt to yderligere bestyrelsesmedlemmer. 

Ny i bestyrelsen

På generalforsamlingen i går skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem fra region 4 (frøavlerne i Nord- og Vestsjælland samt Bornholm). Efter kampvalg mellem driftsleder Lars Erik Nielsen, Bregentved Gods og Jens Ellegaard fra Dalmose, frøavler og ejer af virksomheden Minipigs, der producerer minigrise til medicinalindustrien, er sidstnævnte ny i bestyrelsen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, blev alle genvalgt. Det er Flemming Roed Madsen, Jylland Nord, Lars Erik Garder, Jylland Syd, samt de fritvalgte, henholdsvis vest og øst for Storebælt, Martin Mogensen og Peter Bagge Hansen.

Af personlige årsager meddelte Lars Korsholm Hansen, Store Heddinge, at han udtræder af bestyrelsen.

Dermed kører DLF-bestyrelsen med 13 medlemmer, frem til vedtægtsændringerne træder i kraft med næste års generalforsamling.

eh

Læs også