Pæn julegave venter frøavlerne

I morgen får DLF-avlerne acontoafregningen for årets frøhøst ind på kontoen. Trods et mindre udbytte på godt 13.500 kroner pr. hektar.

Julefrokosten efter de traditionelle avlermøder må DLF’s frøavlerne i år kigge langt efter. Til gengæld får de en god julegave i form af acontoafregningen for 75 procent af årets frøhøst, som tikker ind på deres konto torsdag.

Ved ugens virtuelle møder, som erstatter avlermøderne, præsenteres en acontoafregning på godt 13.500 kroner pr. hektar, eller tilsvarende niveau som de sidste tre år.

Og det til trods for et lavere udbytte som følge af et vådt efterår sidste år, tørke i maj og udfordringer med nedbør i juni og juli, hvor græsfrøet bestøves og senere høstes. Således endte 2020-høsten på et udbytteindeks 97 i forhold til sidste års 107.

- Det kan vi være rigtig godt tilfredse med, og glæde os over her i en på alle måder mørk tid, konkluderede det fynske bestyrelsesmedlem i DLF AmbA, Hans Boesen, da han rundede det to timer lange zoom-møde af for omkring 100 fynske og langelandske frøavlere onsdag formiddag.

Svingel skuffede

Især var det svingeltyperne, heriblandt rødsvingel som den største art, der skuffede i år. Faktisk havde rødsvinglen det dårligste udbytte siden 2010.

En uheldigt sammentræf med årets nedbør- og tørkeforhold var også, at der var tale om mange 1. års marker, efter rødsvinglen var hårdt ramt af tørken i 2018.

Efterfølgende kunne avlsdirektør Anders Mondrup oplyse, at den lille høst af rødsvingel til gengæld afregnes med en flot pris på over 10 kroner pr. kg eller en stigning på 11 procent i forhold til 2019-høsten.

Mere udlæg

Den mindre høst og en god efterspørgsel på frø gør, at DLF lægger op til et øget dansk frøgræsareal. Det er nu over 70.000 hektar, og forventningerne i 2022 er et niveau omkring 75.000 hektar, eller det største danske areal nogensinde.

Derfor var meldingen fra Anders Mondrup, at der bliver plads til et lidt større areal med rødsvingel, hundegræs og alm. rajgræs til udlæg næste forår med høst i 2022. 

Det skyldes, som det blev nævnt, at frømarkedet generelt er inde i en god periode, hvor der både er efterspørgsel på markfrø og i den private sektor.

- Der er god balance i markedet, men brexit og corona kan dog give en ny situation, understregede salgsdirektør Søren Halbye.

erik@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 28

 

Udbytter i kløver- og græsfrø 2020

Frøart                     DLF (hele landet)

         Kg/ha          Indeks*

Hvidkløver         500          105           

Alm. rajgræs     1.544       101

Hyd. rajgræs     1.645       98

Ital. rajgræs      1.532       94

Rajsvingel         850          79

Rødsvingel       1.249       96

Bakkesvingel    626          70

Strandsvingel   1.283       87

Hundegræs      1.146       106

Engrapgræs     967          101           

Gennemsnit    1.303       97              

*) 5 års gennemsnit = indeks 100

 

Læs også