Mange år kort afsluttet

Jørgen Petersen forlod posten som formand for Østdansk Landboformand med den korteste beretning i hans lange regeringstid.

GENERALFORSAMLING Knap 50 medlemmer var mødt frem, da Østdansk Landboforening – med mere end tre måneders »corona-forsinkelse« – skiftede formand i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling, hvor Ole Elbæk som forventet afløste Jørgen Petersen som formand.

Sidstnævnte gjorde det fra start klart, at generalforsamlingen, der ofte trækker mindst dobbelt så mange medlemmer af huse, ikke ville blive som normalt.

- For første gang i min tid, begynder vi ikke med en sang, og vi skal heller ikke have flæskesteg og lagkage, men slutter med en tør kop kaffe udenfor.

Jørgen Petersens beretning blev på flere punkter også historisk. Han havde nemlig på forhånd proklameret sin afgang efter over 30 år på formandsposten, og hans sidste beretning blev »af corona-hensyn« også den korteste i hans lange regeringsperiode.

I løbet af de bare knap 12 minutter, beretningen varede, var den østdanske landboformand – vanen tro – dog ikke bleg for at give politikkerne en svada.

Store omkostninger

- Det er skræmmende, at meget af det, vi har set fra den nuværende regering, mangler faglighed og har en stor grad af populisme. Jeg tænker her på vandplaner og ekstra efterafgrøder, lød det fra Jørgen Petersen, der fortsatte:

- Jeg er faktisk dybt imponeret over, at det er lykkedes så mange at få de ekstra 373.000 hektar efterafgrøder indpasset. Men straffen er også meget stor ved træk i kvælstofkvoten.

Socialdemokratiets fødevareordfører, Anders Kronborg, blev konkret nævnt, fordi han retter en kritik af, at der eksporteres for mange pattegrise ud af Danmark.

- Anders Kronborg har fuldstændig ret i det, og det er især hans parti, der er årsagen til det. Vi kæmper med store omkostninger, der ikke er i de lande, vi konkurrerer med.

- Jeg forstår godt, at der er mange, der holder op med slagtesvin. At kun meget få udvider. Vi kan simpelthen ikke stole nok på politikkerne, til at vi tør tage et 30-års lån for at bygge en stald, påpegede Jørgen Petersen.

Kontingentnedsættelse

Den afgående formand kunne på mødet i Rønnede dog glæde sig over, at det økonomisk kører fint i Østdansk Landboforening.

- Vi har haft et overskud på 793.000 kroner, og det er meget tilfredsstillende, fastslog Jørgen Petersen, som oplyste, at 600.000 kroner af overskuddet ryger tilbage til medlemmerne i form af kontingentnedsættelse.

Både beretningen og regnskabet, som direktør Torben Flinch efterfølgende gennemgik, blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen fik også det ønskede udfald ved samtlige fire indsendte forslag – alle til vedtægtsændringer.

Tre af de fire forslag kom fra bestyrelsen selv, og med vedtægtsændringerne har foreningen nu mulighed for at holde generalforsamlingen virtuelt, hvis corona – eller noget andet – en anden gang lukker landet.

Valgene forløb også helt efter bogen. Den 58-årige næstformand Ole Elbæk blev uden modkandidater valgt som Jørgen Petersens afløser, mens Martin Lyder Andersen, der er 28 år og driver landbrug i Sallerup ved Lundby i Sydsjælland, blev valgt til den ledige plads i bestyrelsen.

Læs også

Lemvig er klar til fusion
Formand for miljøudvalg: En ny vandløbslov kan have lange udsigter
Landboformand: CO2-afgift vil være en massakre på dansk landbrug
Bæredygtigt maltbyg skal øge eksporten yderligere
Landbrugets udfordringer: Corona, klima og mangel på unge
Rekordregnskab i bornholmsk forening