To nye bestyrelsesmedlemmer i Agerskovgruppen

Ved Agerskovgruppens generalforsamling onsdag på Agerskov Kro trak en af gruppens stiftere sig tilbage og erstattedes af to nye bestyrelsesmedlemmer, Ulrik Lunden og Doris Kraack.

Onsdag aften afholdt Agerskovgruppen sin generalforsamling på Agerskov Kro. Lidt mere formelt end normalt, idet der nu er tale om en egentlig forening.

Behovet for at omdanne den hurtigreagerende arbejdsgruppe til en forening opstod som følge af stævningen mod staten i efterafgrødesagen. En sag, der endnu ikke er begyndt at rulle i retssystemet. Hertil skulle Agerskovgruppen bruge en del økonomiske midler til advokatbistand, rådgivningsbistand og ekspertanalyser, og derfor anvende mere formelle rammer for modtagelse af doneringer og medlemsbidrag, altså en egentlig forening.

- Sagen er fortsat under udvikling, og vi afventer næste skridt i det juridiske system, hvor vi forventer, det bliver i EU-retten, det endelige slag skal slås, oplyste advokat Hans Sønderby, der fører sagen for Agerskovgruppen.

Bestyrelse på fem

Til generalforsamlingens valg af bestyrelse, hvor vedtægterne foreskriver 3 til 5 medlemmer, var det varslet, at en af Agerskovgruppens stiftere i 2012, nu tidligere landmand Thorkild Fink, efter sine mange år i bestyrelsen nu ville stoppe.

Ved samme lejlighed blev det besluttet at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer fra fire til fem. Til at supplere de nuværende medlemmer, Jens Peter Aggesen (formand), Holger Iversen (næstformand) og Jens Iversen blev som nye medlemmer af bestyrelsen indvalgt Ulrik Lunden, Asaa, og Doris Kraack, Haderslev.

Formand Jens Peter Aggesen overrakte Thorkild Fink en gave og takkede sin faste makker gennem de mange år for det gode samarbejde og bød de nye velkommen til arbejdet.

Læs også