Styrket ung forening får nyt navn

Nyt, kortere navn og stigende medlemstal. Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse kunne se tilbage på et begivenhedsrigt år ved årets generalforsamling.

Omkring 80 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, der blev holdt i kantinen hos JU Århus, Mårslet. Foto: John Ankersen

Medlemstallet har for længst rundet 300 og stadig flere kommer til. Den blot tre år gamle Forening for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse har haft vind i sejlene siden starten.

Torsdag aften besluttede foreningen på generalforsamling hos Jordbrugets Uddannelsescenter Århus i Mårslet at ændre navn til Foreningen for Grundvandsbeskyttelse.

- Vi stod med et problem, som ingen kunne tage hånd om. Ejendomsretten i landbruget var truet og fagligheden manglede, forklarede formanden Ulrik Lunden, da han så tilbage på starten af foreningen tilbage i februar 2019.

Baggrunden var ikke mindst det dengang stærkt omtalte "hyrdebrev" fra januar 2019 fra daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen (V), der opfordrer kommunerne til at komme i gang med arbejdet med at indgå frivillige aftaler med lodsejere, som har jord i de boringsnære beskyttelsesområder.

Den 11. januar 2019 indgik den daværende borgerlige regering, DF, S, R og SF en tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021, der blandt andet skulle sikre, at risikoen for nedsivning af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev nedbragt.

- Landmænd ville blive straffet for forurening, der kom fra andre. Og hvem vil købe en ejendom, der er skrabet ud på kortet med dyrkningsbegrænsninger, konstaterede Ulrik Lunden.

Han understregede samtidig, at foreningens formål både dengang som nu er at sagsøge staten for manglende lovhjemmel til at fratage dyrkningsretten hos landmænd.

Fastholde presset

Ulrik Lunden lagde i sin beretning ikke skjul på, at det har været og fortsat er en svær kamp at gå i rette med politiske beslutninger, der håndhæves af kommuner, styrelser og myndigheder.

For det er en både dyr, tung og tidskrævende proces, når man vælger at stævne staten. Men Ulrik Lunden slog på generalforsamlingen endnu en gang fast, at han mener foreningen har en god sag.

- Ikke én eneste boring er sløjfet de seneste 20 år på grund af landbrugets anvendelse af pesticider. Landbrugets sprøjtejournaler genfindes ikke i grundvandet. Der er ingen sammenhæng og systematik i det, vi reguleres efter, konstaterede Ulrik Lunden, der samtidig fastslog, at foreningen ikke er bygget på at kunne tælle til 90, men i stedet på faglighed og juridisk indsats.

Landbruget får sin vilje

Det er som bekendt advokat Hans Sønderby, Sønderby Legal, som Foreningen for Grundvandsbeskyttelse har allieret sig med i forbindelse med de verserende sager, stævninger og juridisk bistand, som foreningen kører.

I forbindelse med generalforsamlingen havde Hans Sønderby et længere indlæg om, hvordan han mener BNBO og indsatsplaner står i forhold til det retslige. Og hvor han især mener, at EU-retten kommer i spil.

- Landbruget får sin vilje med EU-retten, fordi BNBO og indsatsplaner er uegnet til at opnå det angivne formål om drikkevandsbeskyttelse. Reguleringen lever ikke op til det EU-retlige krav om sammenhæng og systematik, konstaterede Hans Sønderby, der samtidig fastslog, at landbruget dermed også får sin vilje, fordi det er myndighedernes bevisbyrde i forbindelse med BNBO - hvilket han ikke mener, de kan.

Samtidig opfordrede han, som han har gjort tidligere, endnu engang landmænd til ikke at acceptere at indgå frivillige aftaler med kommunerne omkring BNBO og indsatsplaner trods påbud og udsigt til ekspropriation.

Han opfordrede samtidig både de berørte lodsejere, deres familie, netværkskontakter og andre til at sprede budskabet omkring problemstillingen med BNBO og indsatsplaner.

Ændrer foreningsnavn

I forbindelse med generalforsamlingen blev det som nævnt besluttet at ændre foreningens navn fra Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, FFBG, til Foreningen for Grundvandsbeskyttelse.

- Vi oplever, at når vi er ude og hverve nye medlemmer, siger folk ofte, at de allerede er medlemmer i Bæredygtigt Landbrug, uddybede Ulrik Lunden som begrundelse for navneskiftet – ganske enkelt for at undgå navnesammenfald.

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse har nu 310 medlemmer fordelt over hele landet. Regnskabet viste en omsætning på 1,05 millioner kroner i 2021 mod 790.000 kroner i 2020. Resultatet i 2021 blev på en halv million kroner. Budgettet for 2022 er sat til 1,2 millioner kroner i omsætning, med et resultat på 100.000 kroner.

I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen. Den består af en trio med formand Ulrik Lunden i spidsen og de nuværende bestyrelsesmedlemmer Jens Peter Rasmussen og Steen Rasmussen. Og de tre vil fortsat udgøre bestyrelsen. Foreningen skulle for første gang vælge suppleanter – de to nyvalgte suppleanter blev Christian Friis og Povl Fritzner.

Læs også