Fjordland har fordelt bestyrelsesposterne

Efter sidste uges generalforsamling mødtes den nyvalgte bestyrelse for Fjordland mandag til et konstituerende møde.

Her blev Leif Gravesen, Thisted, genvalgt som formand, mens Morten Agger, Lemvig, og Lars Kristensen, Frederiks, blev genvalgt som henholdsvis første og anden næstformand. 

Posterne som fagansvarlige er fordelt således:

Kvæg - Niels Holger Nordendahl.

Svin - Jesper Lousdal.

Planter - Roald Thing. 

Miljø & Klima - Morten Yde Kirk. 

Økologi - Anne Ladegaard.

Økonomi & Ledelse - Malene Bach Sevelsted.
 

Læs også