Kristian Gade: - CO2-afgift skal skubbes af banen

Det nytter ikke at gå rundt i en osteklokke – og alle skal bidrage, der hvor det giver bedst mening. Sådan lød det på Holstebro-Struers generalforsamling.

Til slut havde Kristian Gade en stor tak til foreningens sekretær, Niels Kristian Fruergaard, som efter cirka ni år havde valgt at stoppe. Han fik rosende ord med sig, blandt andet kaldte formanden ham for fællesskabets mand. Omkring 100 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, som i løbet af aftenen også bød på flere spændende indlæg. Morten Boje Hviid, politisk direktør i Landbrug & Fødevarer, gav en status på den politiske situation inden for landbruget.

Omkring 100 medlemmer havde fundet frem til Holstebro-Struer Landboforenings generalforsamling, der fandt sted hos Sagro i Holstebro.

Den første på scenen var Morten Boje Hviid, politisk direktør i Landbrug & Fødevarer. Han var inviteret til at give et indblik i, hvad der sker politisk lige nu på landbrugsfronten – blandt andet klimadebatten og de mål, der skal nås i landbruget.

- Vi er allerede – og skal fortsat være – foregangsland, sagde han og pegede samtidig på, at vi har en landbrugsaftale, vi kan og skal levere på.

Det var noget, Kristian Gade, formand for Holstebro-Struer Landboforening også tog op i sin beretning, og som han mente, at alle skal bidrage til på den måde, det gav bedst mening.

- CO2 har alle en holdning til – og det er en svær størrelse at forholde sig til. Men en ting er sikkert, og at det er, at vi er nødt til at tænke i helheder – det skal hverken være kommunevis, eller amtsvis havde jeg nær sagt – det skal sådan helst være globalt, sagde Kristian Gade.

Han fortalte, at i Struer er 9,3 procent og i Holstebro 11,5 procent beskæftiget i fødevareklyngen.

- Derfor er det jo helt naturligt, at vi har et større aftryk fra landbruget på vores egn, hvor fødevarerne produceres, når regnemetoden er sådan, at det er der, hvor fødevarerne produceres, at belastningen tæller og ikke i byerne, hvor produkterne spises, fastslog han og pegede samtidig på, at det er andre ting, der tæller hårdt andre steder i landet som for eksempel transport i byerne.

- Det er derfor vigtigt, at vi tænker i helheder og ikke osteklokker. Det er så absolut en nødvendighed, for at vi kan få det her til at lykkedes både med hinanden og i respekt for hinanden, sagde formanden.

CO2-afgift skal skubbes af banen

Et af de steder Kristian Gade understregede, at landbruget kunne bidrage, er ved udtagning af lavbundsjorde.

I Struer Kommune skal der således findes 568 hektar lavbundsjord og i Holstebro Kommune er det hele 3.677 hektar. Et arbejde, der ifølge Kristian Gade er sat i værk. – i første omgang med muligheder i tre udvalgte områder.

- Vi prøver som landboforening at synliggøre mulighederne for kompensation, erstatning, jordfordeling, og hvad man som lodsejer skal være opmærksom på, hvis man går med i et projekt – som vi skal huske, er absolut frivilligt for enhver, understregede Kristian Gade og tilføjede:

- Det er den måde, at vi finder vi bedst kan bidrage til den del af landbrugsaftalen, som siger, at vi skal nå i mål med det her.

Han nævnte, at der kun er mødt positivt engagement indtil nu. Derudover opfordrede han til, at alle gik hjem til sig selv, og så om der var steder, man selv kunne bidrage ved at tage jord ud.

- Vi har behov for det hele, fastslog formanden og fortsatte:

- Hvis vi skal nå i mål med det her, er vi nødt til at kigge på alle sammen. For den her CO2-afgift skal vi helst have skubbet af banen.

Vand fylder i Holstebro-Struer

Når man er ved klimadebatten, kommer man i Holstebro-Struer Landboforening ikke udenom vand.

- En rigtig stor del af dagsordenen i det daglige arbejde handler om vand på den ene eller anden måde, og derfor er det vigtig, at vi sammentænker alle klimaudfordringer bedst muligt, så vi undgår store mængder vand de forkerte steder, sagde formanden.

Der bliver blandt andet med Storåkomiteen på tværs af kommunerne Herning, Ikast/Brande og Holstebro arbejdet på løsningsforslag til helhedsorienteret vandhåndtering.

- Jeg ser store perspektiver i samarbejdet, som ikke skal være en snakkeklub, men et sted, hvor løsningsforslag til både afvanding, vandparkering, øget biodiversitet også videre – det bliver bragt på banen af sådan en kvalitet, at vi hurtigt kan få det implementeret, sagde Kristian Gade.

Flere skal have kendskab til landbruget

Kristian Gade kom i sin beretning også ind på det faktum, at der bliver færre og færre i befolkningen, som har kendskab til landbruget.

- Vi må derfor gå nye veje, sagde han og gav flere eksempler på tiltag, Holstebro-Struer Landboforening har sat i værk blandt andet Landbrugets Oplevelsesplads og Skolekontakt samt et samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole forløbet »Gå til landmand«.

- Vi skal have fat i de her unge til verdens bedste erhverv, understregede Kristian Gade, som afsluttede sin beretning med at sige, at han var sikker på, at vi har et stærkt dansk landbrug både nu og i fremtiden.


Læs også