Fra krig i Ukraine til jordbærbod i Roskilde

Ole Karmsteen, formand for Sjællandske Familielandbrug, kom vidt omkring i sin beretning på foreningens generalforsamling.

Sjællandske Familielandbrug er blandt de mange foreninger, som holder generalforsamling på denne årstid, og da formand Ole Karmsteen for nylig aflagde beretning på foreningens årsmøde i Sorø, kom han indledningsvis ind på krigen i Ukraine.

- Krigen har medført nødvendige og berettigede sanktioner mod Rusland, og det får i mange år store konsekvenser for os alle, lød det fra Ole Karmsteen i beretningen, hvor han også kom ind på lokale problemstillinger – blandt andet en jordbærbod i Roskilde.

- Vejboder og gårdbutikker har særlig lempelige regler og dem er det vigtigt, vi får lov at beholde. Det er simpelthen en betingelse for, at mindre landbrug kan få en forretning ud af at sælge hjemmeproducerede varer direkte til forbrugerrene.

- Vi har derfor klaget over, at Roskilde Kommune har givet landzonetilladelse til at rejse en jordbærbod, hvor der skulle videresælges indkøbte jordbær og andre indkøbte grøntsager.

- Vi frygter, at en udbredelse af primitive detailhandelsbutikker i landdistrikterne vil udvande troværdigheden af gårdbutikker.

Administrativt bøvl

Ole Karmsteen understregede i sin beretning, at de mindre landbrugs eksistensmuligheder er en hjertesag for foreningen. Desværre går det ned ad bakke for mange mindre landbrug, og Ole Karmsteen vurderer, at det skyldes administrativt bøvl.

- Folk kører simpelthen træt i det, og med en lille omsætning er der ikke økonomi til at købe hjælp udefra, fastslog han og pointerede, at administrativt bøvl og rigide kontroller ikke kun er noget, der kommer fra det offentlige.

- Vores egne virksomheder kan også godt være med. Arla, som er det, jeg kender bedst, kræver mange årlige indberetninger, som følges op af kontrolbesøg og uforståelige påtaler, sagde formanden, der også kom ind på klimadebatten.

- Klimapolitik er skruet sammen på en meget ejendommelig måde. Hvis vi for eksempel afvikler dansk landbrug og i stedet importerer nogle mere klimabelastende fødevarer, har vi opfyldt vores danske klimakrav, selvom verdens klimabelastning derved forøges.

- Vi kan så at sige, sidde oppe på Himmelbjerget og pudse vores glorie, mens vandet skulper om fødderne på os, lød det fra Ole Karmsteen.

- Vi i landbruget vil meget gerne være med til at reducere CO2-udslippet, men det skal ske på et fagligt grundlag. Og det skal være i et tempo, hvor de teknologiske løsninger kan følge med. Vi har ikke lyst til at blive offer for et justitsmord.

Læs også