Østdansk underskud på over to millioner

Ole Elbæk aflagde for første gang en fysisk beretning foran medlemmerne i Østdansk Landboforening, der på generalforsamlingen fremviste et underskud på 2,3 millioner kroner.

76 personer var med til generalforsamlingen i Rønnede, men kun knap halvdelen var stemmeberettigede på årsmødet, hvor Ole Elbæk blandt andet blev genvalgt som formand. Foto: Jesper Hallgren

Jørgen Petersen, den tidligere mangeårige formand for Østdansk Landboforening, der for to år siden overlod posten til Ole Elbæk, var tilbage på talerstolen, da foreningen for nylig havde generalforsamling på »hjemmebanen« i Rønnede.

Jørgen Petersen fik nemlig rollen som dirigent, og han dirigerede umiddelbart efter Ole Elbæk på talerstolen for at aflægge beretning. Generalforsamlingen sidste år foregik online fra Axelborg i København, så det var Ole Elbæks debut-beretning i Rønnede.

Som så mange af sine formandskollegaer, der gennem den seneste måned har aflagt beretning, kom Ole Elbæk også indledningsvis ind på invasionen af Ukraine.

Farverig aften

- Jeg tror slet ikke, vi kan forestille os hvilke konsekvenser denne krig vil få for den fremtidige udvikling af vores samfund, påpegede han blandt andet i den sammenhæng.

Efterfølgende kom formanden ind på en række andre emner, der fylder meget i landbruget. Ole Elbæk talte således både om blandt andet grøn omstilling, CAP-reformen og vandplanerne.

Som det blev bemærket i en pause, var der mange farver at forholde sig til. - Vi hører om en sort fremtid på grund af krigen i Ukraine, vi hører om grøn omstilling, og vi har røde tal på bundlinjen.

Ny planteafdeling

Årsregnskabet fra 2021 viser nemlig et underskud på 2,3 millioner kroner, og det er, som Ole Elbæk udtrykte det, »selvfølgelig ikke tilfredsstillende«.

- Vi har gennem flere år lykkedes med at ramme et overskud ud fra et 0-budget. 2021 var i udgangspunktet et minus budget, da vi vidste vi skulle have en ny planteafdeling op at køre, lød det i den forbindelse blandt andet fra Ole Elbæk.

Direktør Kim Kuhlmann kunne – i sin gennemgang af regnskabet – senere på aftenen også oplyse, at det store underskud især skyldes personaleomkostningerne, der fra 2020 til 2021 steg med over 2,2 millioner kroner.

Som mange andre landboforeninger er der også medlemstilbagegang i Østdansk Landboforening, der det seneste år har mistet 17 medlemmer. Medlemslisten tæller nu 595 medlemmer, hvoraf de 389 er aktive medlemmer.

Stor enighed

På generalforsamlingen var der 37 stemmeberettigede medlemmer, og de var totalt enige om det, der skulle tages stilling til.

To vedtægtsændringer – begge fremsat af bestyrelsen – blev således enstemmigt vedtaget, og der var også fuld opbakning til både formand Ole Elbæk og bestyrelsesmedlem Henrik Nordgård Hansen, som begge blev genvalgt.

Til gengæld ønskede Arne Jørgensen og Lars Korsholm Hansen efter henholdsvis hele 37 år og 10 år i bestyrelsen ikke genvalg, og de blev afløst af Klaes Kappel fra Flakkebjerg samt en af foreningens økonomikonsulenter, Christine Søgård Bøhm, der er valgt som medarbejderrepræsentant.

Vedtægtsændringerne tidligere på mødet medførte nemlig, at én af bestyrelsesmedlemmerne fremover skal være en medarbejderrepræsentant, som indstilles af personalet i foreningen.

Læs også