VKST-formand: - Behov for landbrugsudvikling

Vandplaner og klimaafgifter truer ifølge VKST-formand Torben Hansen med videre afvikling af landbruget. Til VKST's generalforsamling for syd i Sakskøbing påpegede han, at fremtidige løsninger sikres bedre med landbrugsudvikling.

VKST holdt for nylig generalforsamling for syd, som fandt sted i Sakskøbing Sportscenter på Lolland. Formandens beretning forholdt sig til fremtidsudsigterne for dansk landbrug med afsæt i nye vandplaner og klimaafgifter.

- Det står sort på hvidt i Landbrugsaftalen fra efteråret 2021, at landbruget skal udvikles og ikke afvikles, lød det fra Torben Hansen, formand i VKST.

I beretningen kom han ind på, hvordan der fra politisk side alligevel har været øget fokus på afvikling og begrænsninger.

CO2-afgifter rammer hårdt

Klimaafgifter til landbruget, som der er flertal for i Folketinget, kan risikere at medføre omkring 38.000 færre arbejdspladser samt økonomisk tab på adskillige milliarder kroner.

- Fødevareproduktionen er udviklingssted for nye løsninger, der skal bringe ikke bare Danmark, men også store dele af verdens fødevareproduktion ind i en klimaneutral fremtid, sagde han og fortsatte:

- Klima og bæredygtighed skal løses globalt, og det vil vi være en del af. Vi skal udvikle. Ikke afvikle.

Torben Hansen tilføjede, at det er landbruget, der leverer halm til pyrolyse og gylle og biomasse til biogasanlæg.

Vandområdeplaner med fejl

Når det gælder de nye vandområdeplaner, lagde VKST-formanden vægt på, at landbruget har reduceret udledningen med omkring 50 procent siden 1990.

- Politikerne ønsker bare, at vi reducerer endnu mere. Men det er som at plukke æbler. Det går typisk ret nemt med de første, men når de nemme frugter er plukket, så er resten med livet som indsats, sagde han og fortsatte:

- Og det er der, vi er nu. Det er reduktioner med livet som indsats.

Herefter kom han ind på mulige fejl i de kommende vandområdeplaner. Han forventer, at det bliver ændres efter flere faglige bidrag, som påviser fejl i grundlaget for de beregninger, planerne er baseret på.

- Vi vil gøre, hvad vi kan, for at vandområdeplanerne rettes til så de stemmer overens med virkeligheden.

Beslutninger på forsamlingen

På generalforsamlingen var der stillet forslag om at omlægge finansieringsforeningen, således at den fremover er en selvstændig enhed under VKST.

Dermed er L&F ikke længere garantistiller for foreningen, og samtidig skifter finansieringsforeningen navn. Regnskabet bliver ikke fremlagt og godkendt på generalforsamling, men godkendes i stedet af VKST’s bestyrelse.

Bestyrelsesmedlem Jens Ringsing blev genvalgt, og næstformand John Nielsen blev genvalgt til formandskabs-kandidaturet for syd.

Læs også