Danske Halmleverandører skifter navn til Dansk Halm

Velbesøgt generalforsamling hos Danske Halmleverandører, der skifter navn til Dansk Halm og øger fokus på blandt andet samspillet med aftagere og organisering af halmleverancer.

Velbesøgt fagdag og generalforsamling hos Danske Halmleverandører, der fremover organiserer sig under navnet Dansk Halm. Foto: Henriette Lemvig Formand Erik Engholm Poulsen fremlagde i sin beretning blandt andet en forventning om, at der i fremtiden stilles øgede krav til levering af bestemte kvaliteter og behandling af halm. Foto: Henriette Lemvig

Efter torsdagens generalforsamling i Danske Halmleverandører skifter organisationen navn til Dansk Halm og ændrer vedtægterne.

Formand Erik Poulsen begrunder skiftet således:

- Dansk Halm bliver stiftet som følge af en kraftigt stigende interesse for anvendelse af halm, som vi særligt har set siden 2020-2021, og som vi ser vil ændre halmbranchen og samspillet med aftagere.

Øgede krav til kvaliteter

- Vi forventer, at aftagere i fremtiden vil stille øgede krav til levering af bestemte kvaliteter og behandlinger af halm, samtidig med skærpede krav til forsyningssikkerhed. De krav øger behovet for organisering af halmleverancer på regionalt plan, så der kan sikres de rigtige kvaliteter til alle branchens kunder. Det forventes at give behov for særlige kontrakter om levering de kommende år – og det arbejde kræver en stærk landsforening, med deltagelse af en større del af branchens værdikæde.

Formanden refererede ligeledes til, at store politiske dagsordener som klima og grøn omstilling kræver tyngde.

- Det har vi nu, hvor vi arbejder frem mod at omstille foreningen til en organisation for hele branchen, og hvor vi i fællesskab kan sikre halmen en stor og vigtig fremtid i den grønne omstilling, understregede han.

 

Mange deltagere

I indledningen af sin beretning glædede formanden sig over, at netop mange samarbejdspartnere havde valgt at deltage i den arrangerede fagdag inden generalforsamlingen.

- Det lover godt for samarbejdet, sagde Erik Engholm Poulsen og kom endvidere ind på, at der i 2022 blev bjærget mere halm end gennemsnitligt, og at forbruget på landsplan ligeledes fandtes rimeligt gennemsnitligt.

Han fremhævede fordelene ved at regne kulstofbalance og opfordrede alle til at få det gjort, ligesom han fremhævede halm som en vigtig spiller i Klimarådets anbefalinger til reduktion af CO2-belastningen.

Formanden genvalgt

Formanden samt tre af de øvrige medlemmer var på valg. Alle blev genvalgt.

Dermed består bestyrelsen af Erik Engholm Poulsen (Jylland), Poul Fritzner (Sjælland), Henning Jørgensen (Fyn og Langeland) og Ole Jensen (Jylland), Ebbe Nielsen (Sjælland), Annette Dam (Jylland), Brian Kofoed (Bornholm) og Knud Erik Clausen (Lolland).

Daniel Pedersen (Nordjylland) og Jacob Yttesen (Falster) blev nyvalgte medlemmer af bestyrelsen.

Læs også