VKST formand: CO2-afgiften spøger endnu

Konsekvenserne ved en mulig CO2-afgift blev fremhævet, da VKST afholdt generalforsamling i Sorø.

VKST har afholdt generalforsamling for nord i Sorø. Formand Torben Hansen kom ind på, at selvom det har været gode år for mange i branchen, så er der stadig store udfordringer, som det samlede landbrug står over for.

Det gælder blandt andet klima og CO2-afgifter, vandområdeplaner og BNBO.

- Vi har nogle vandområdeplaner, som skulle have kommet på nuværende tidspunkt, som vi forventer kan lave rigtig meget ravage i vores område, sagde han og fortsatte:

- Når vi kigger ind i de yderligere krav, der er, når det gælder målrettet regulering, så kigger vi ind i nogle helt astronomiske efterafgrødeprocenter. Det er for eksempel i Isefjords-området, Roskildefjord-området, Bornholms-området og rigtig meget nede på Lolland-Falster.

Alvorlige konsekvenser

- CO2-afgiften spøger endnu. Der er formodentlig over 150 medlemmer af Folketinget, der mener, vi skal have en CO2-afgift på landbruget, sagde formanden og fortsatte:

- Men det er positivt, at vi har en regering, der siger, produktionen ikke må flyttes ud af landet. At det her må ikke koste jobs i fødevareklyngen.

Torben Hansen forklarede, at en klimaafgift på 1.100 kroner vil betyde en samlet afgift for erhvervet på 12,4 milliarder kroner – og samtidig resultere i mellem potentielt 30.000 og 36.000 færre arbejdspladser. Men Torben Hansen understregede også, at landbruget har potentiale til at blive en del af klimaløsningerne.

Faglighed i arbejdet

Han fremhævede også, at medarbejderne hos VKST gør en enorm indsats for at få fagligheden i spil. Dette ved blandt andet at kræve svar på, hvordan Aarhus Universitet og andre organisationer er kommet frem til anbefalingerne i vandområdeplanerne. 

Der blev lagt vægt på, at VKST i høj grad arbejder på at præge rådgivning og politik med fagliged, så udfordringerne i stedet bliver til muligheder.

- Pressen har ofte brug for yderfløjene, fordi det er rigtig godt at have en konflikt, når man er i pressen. Så vælges dem helt ude på fløjene, og så er der et godt slagsmål. Det prøver vi at sætte os ud over, sagde han.

Afstemning

Til generalforsamlingen var 144 stemmeberettigede. Torben Hansen blev genvalgt til formandskabet uden andre opstillede.

Til bestyrelsen blev valgt Yke Kloppenburg-Oosterwoud, Villads Sørensen og Søren Gammelby. Torben Westen blev valgt som suppleant.
 
Ligesom til generalforsamlingen for VKST syd blev vedtægtsændringer om foreningens finansieringsforening enstemmigt vedtaget.

Læs også