Regnskabets time for østdansk formand

Et alarmerende underskud var i fokus på generalforsamlingen i Østdansk Landboforening, hvor formand Ole Elbæk måtte stå til regnskab for den aktuelle situation i foreningen, der for nylig opsagde Kim Kuhlmann som direktør.

- I bestyrelsen er det vores største og vigtigste opgave at få styr på økonomien i den kommende tid, fastslog Ole Elbæk, formand for Østdansk Landboforening. Foto: Jesper Hallgren

Østdansk Landboforening havde for nylig generalforsamling i Rønnede, og det var kun knap en uge efter foreningen havde valgt at afskedige direktør Kim Kuhlmann efter to år med underskud.

I 2021 lød underskuddet på 2,3 millioner kroner, mens det var et regnskab, der var mere end dobbelt så skidt, der onsdag aften blev fremlagt foran de næsten 100 fremmødte medlemmer og medarbejdere.

Bundlinjen viste således et alarmerende underskud på over 4,8 millioner kroner, og det betegnede formand Ole Elbæk som »særdeles utilfredsstillende«.

- I bestyrelsen er det vores største og vigtigste opgave at få styr på økonomien i den kommende tid. Der er en kæmpe og omfangsrig opgave foran os, påpegede Ole Elbæk og fortalte, at hele bestyrelsen ikke vidste, det stod så slemt til.

- Direktøren forelagde regnskabstal til bestyrelsen hvert kvartal. Her fik vi hver gang at vide, at vi fulgte budgettet, og derfor forventede vi faktisk at komme ud med et 0-regnskab, forklarede Ole Elbæk.

Længere debat

Efter hans beretning og statsautoriseret revisor Louise Corneliussen fra Beierholm »i mangel af bedre«, som hun udtrykte det, havde gennemgået regnskabet, var der en længere debat, hvor Ole Elbæk var manden i centrum og måtte stå til regnskab for den dårlige økonomi.

Langt hovedparten af spørgsmålene og kommentarerne fra forsamlingen handlede om det store underskud, og der blev konkret blandt andet spurgt ind til de nærmere omstændigheder bag afskedigelsen af Kim Kuhlmann.

- Da vi blev klar over den alvorlige situation, drøftede vi, hvordan vi skulle komme videre. Vi var ikke rigtig enige med ham (Kim Kuhlmann, red.) om processen i fremtiden, så vi ønsker, der kommer nye og friske øjne til at løfte den opgave, forklarede Ole Elbæk.

Han oplyste til de fremmødte, at det koster foreningen et halvt års løn at skille sig af med Kim Kuhlmann, hvis forgænger på direktørposten, Torben Flinch, også blev afskediget for halvandet år siden.

Nye folk i bestyrelsen

I sin beretning orienterede Ole Elbæk også om en række andre faktorer, der fylder meget. Emner som blandt andet CO2-afgift, grøn omstilling, vandområdeplaner og BNBO-aftaler, kom han også ind på, men det var altså foreningens dårlige økonomi, der var i fokus denne aften.

Der foreligger uden tvivl en travl tid med mange ressourcekrævende opgaver for Ole Elbæk og resten af bestyrelsen, der har udnævnt Søren Olsen til konstitueret direktør, indtil der er fundet en permanent afløser.

På generalforsamlingen blev der også valgt to nye medlemmer, da Thomas Neerup og Klaes Kappel på forhånd havde proklameret, at de ikke ønskede genvalg.

Michael Madsen, Palle Tærsker og Kaj Munck dystede om de to pladser, og efter skriftlig afstemning blev de to førstnævnte valgt for henholdsvis et og to år.

Læs også