Generalforsamling: Formandsskifte i Vestjylland

Landbrugspolitik, krig, CO2-afgifter, økonomi og grøn omstilling var blandt emnerne, da afgående formand Søren Christensen aflagde sin sidste beretning på generalforsamlingen i Vestjysk Landboforening, inden stafetten blev givet videre til den nyvalgte formand Jacob Spangsberg.

Jacob Spangsberg, 48, er ny formand for Vestjysk Landboforening og han glæder sig til at føre både foreningen og rådgivningsselskabet videre sammen med bestyrelse og direktion. Foto: John Ankersen Omkring 200 var mødt op til generalforsamlingen i Vestjysk Landboforening, der blev holdt i Videbækhallen i Videbæk. Foto: John Ankersen

Det var hans 15. beretning som formand i Vestjysk Landboforening, og Søren Christensen fik også ved foreningens generalforsamling forleden i Videbæk med omkring 200 deltagere, stor anerkendelse for sin mangeårige indsats som formand – en formandspost han allerede for en del uger siden annoncerede, at han ikke ønskede at genopstille til.

I sin beretning kom Søren Christensen ind på en del aktuelle emner, der alle har konsekvenser for landbruget, og vil få det fremadrettet.

På økonomisiden noterede Søren Christensen sig at inflationen i Danmark i gennemsnit i 2022 har ligget i omegnen af 11 procent. Også landbrugets driftsgrene har oplevet forskellig økonomi i 2022, med god økonomi for kvæg og planter, mens svinesektoren har haft et hårdt år.

Rift om landbrugsjord

Braklægningskrav, udtagning af lavbundsjord, vådområder, og stærkt stigende interesse fra energiselskaber og andre investorer i at købe landbrugsjord til solcelleparker og vindmøller.

- Vi ser Naturfonden, Lego og andre køber landbrugsjord. Men hvem bestemmer over landbrugsjorden+, spurgte Søren Christensen, der samtidig erkendte at liberaliseringen af landbrugsloven, som han selv har støttet, måske alligevel er gået for langt.

CO2-afgift udflytter produktion

Søren Christensen kom i sin beretning ind på den aktuelle debat omkring CO2-afgifter. Og det er bestemt ikke noget, han er tilhænger af, tvært imod:

- CO2-afgifter flytter produktion fra Danmark til andre steder i verden. Det er tankevækkende at se den danske osteklokke i en verden, der bare drøner derudaf, og hvor der bliver flere mennesker i verden, konstaterede Søren Christensen, der sammenlignede den foreslåede CO2-afgift på 750 kroner pr. ton CO2 i landbruget, med flyskatten på 15 kroner pr. flyrejse.

- Nogle ting kan være svære at forklare, konstaterede Søren Christensen.

Ny formand valgt

I forbindelse med generalforsamlingen var der som nævnt, formandsvalg. Tre kandidater var klar til at overtage formandsposten i form af Hans Chr. Tylvad, Harald G. Olesen og Jacob Spangsberg.

Og med 50 stemmer af de i alt 106 stemmeberettigede blev den 48-årige Jacob Spangsberg valgt som ny formand for Vestjysk Landboforening.

Jacob Spangsberg har i 22 år drevet familiens kvægbrug, I/S Spangsberg ved Hanning, sammen med sin bror. De to brødre er femte generation på gården, som i dag tæller 700 køer og 500 hektar jord. Jacob Spangsberg er gift med Karina, og sammen har de fire børn i alderen 14 til 19 år.

- Vi skal i vestjysk være det bedste rådgivningshus indenfor landbrug. Vi skal være politisk synlige, og vi skal skabe rammerne for et godt landmandsliv i fremtiden. Jeg takker mange gange for valget og ser nu frem til i endnu højere grad end tidligere at kunne være med til at sætte dagsorden i landbruget, lød det fra en glad Jacob Spangsberg, der de seneste 18 år har været en del af bestyrelsen i Vestjysk Landboforening.

Der var tillige valg til bestyrelsen. Det gav genvalg til Dorthe Kvistgaard, Spjald, samt nyvalg til Jacob Bonde, Borris og Michael Gade, Hover. 1. suppleant blev Chr. Aarup.

Økonomisk set blev 2022 et udfordrende år for rådgivningsselskabet vestjysk med en omsætning på 50,2 millioner kroner i 2022 mod 52,9 millioner kroner året før. Året endte op med et underskud på godt én million kroner i 2022 mod et overskud på godt 700.000 året før. Egenkapitalen faldt fra 26 millioner kroner til 24 millioner kroner. Det er er 490 medlemmer i Vestjysk Landboforening.

Læs også