Mogens Dall:: Efterafgrøder knækker ikke kurven

Der var kritik af flere ministre og ikke mindst Aarhus Universitet fra formand Mogens Dall, da LandboSyd holdt generalforsamling i Gråsten. Ikke mindst efterafgrødekravet fik en hård medfart af landboformanden

GENERALFORSAMLING Vandplaner, efterafgrødekrav og andre for landbruget begrænsende og fordyrende tiltag. Formand for LandboSyd, Mogens Dall, er langt fra imponeret over den nuværende regerings udspil og ageren omkring landbruget, siden den kom til magten efter valget i 2019.

-  Det startede ellers godt med ros til landbruget fra statsminister Mette Frederiksen (S), men lige efter kom så alle de hér ting, sagde Mogens Dall på foreningens generalforsamling forleden.

 

Efterafgrøder hjælper ikke

Det var med direkte adresse til miljøminister Lea Wermelin (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S), at Mogens Dall kom med en massiv kritik og skepsis omkring det øgede efterafgrødekrav:

- Flere efterafgrøder vil ikke knække kurven. Lige meget hvad vi gør i landbruget giver input et output, konstaterede Mogens Dall, der samtidig stillede kraftigt spørgsmålstegn ved de forskere, som regeringen benytter sig af.

-  Aarhus Universitet har jo frygteligt svært ved at regne, fastslog Mogens Dall med henvisning til den stærkt omdiskuterede regnefejl fra det østjyske universitet.

Hér mener Mogens Dall ikke, at man tager andre forhold omkring kvælstofudledning til vandmiljøet i betragtning.

Her henviste han blandt andet andre forskere og biologers konstatering af, at mængden af krabber i de danske farvande er kraftigt stigende – og afføringen fra dem alene svarer til afføring fra et sted mellem 5 – 15 millioner mennesker, der tilføres havet direkte.

-  Vi skal have fanget og kogt nogle krabber. Efterafgrøder hjælper ingenting, slog Mogens Dall fast.

Han mener, at der i stedet er brug for alternative virkemidler som eksempelvis præcisionslandbrug, knækkede dræn og andre konkrete virkemidler.

-  Og så venter vi bare på klimaminister Dan Jørgensen – hvad spiller han ud med?, spurgte Mogens Dall.

 

Første regnskab efter turbulent år

2019 blev et begivenhedsrigt år på ledelsesgangen i LandboSyd, hvor en fyring af de daværende to ansatte direktører, Anders Andersen og Jan Fensholt-Hansen, samtidig sidst på året blev et velkommen til den nyansatte direktør, Sune Aagot Sckerl.

Og han kunne ved gennemgangen og præsentationen af LandboSyd´s regnskab også notere sig, at både fyring og ansættelse på direktørgangen, har betydet øget omkostninger til både fratrædelser og tiltrædelse.

Omsætningen steg i LandboSyd og samlet set med datterselskaber endte omsætningen på 87 millioner kroner i 2019 mod 83 millioner kroner i 2018. Egenkapitalen steg med godt halvanden million fra 31,3 millioner kroner til 32,8 millioner kroner. Årets resultat blev en smule mindre i 2019 i forhold til året før – 1,6 millioner kroner mod godt 1,9 millioner kroner i 2018.

Sune Aagot Sckerl noterede sig, at omsætningen i LandboSyd har været stigende hvert år siden 2012, og der er også budgetteret med en stigning i omsætningen i år.

Omkring 150 deltog i generalforsamlingen i LandboSyd, der traditionen tro blev holdt på Gråsten Landbrugsskole.

Læs også