Fra en yderlighed til en anden

Nedbørsmængderne i Danmark har de seneste par år været i hver sin ende af skalaen.

Fra massive oversvømmelser i 2017 til tørke i sommeren 2018. Vandmængderne har de seneste par år været fra den ene yderlighed til den anden.
Fra massive oversvømmelser i 2017 til tørke i sommeren 2018. Vandmængderne har de seneste par år været fra den ene yderlighed til den anden.

Onsdag den 27. februar holder Øvre Suså Vandløbslaug generalforsamling, og op til mødet i Herlufmagle Hallen kan foreningens formand, Knud Erich Thonke, konstatere, at nedbørsmængderne i Danmark de seneste par år har været fra den ene yderlighed til den anden.     

- Vi havde i 2017 problemer med store vandmasser efter et af de mest våde år nogensinde, men sådan var det bestemt ikke i 2018, som var helt anderledes tør.

- Sommeren i 2018 var faktisk så tør, at nogle vandløb simpelthen udtørrede helt, og mange steder led planterne på markerne og i haverne en tørkedød tillige med at faunaen, fisk og insekter også gik til i de udtørrede vandløb, fortæller Knud Erich Thonke.
 

Samme konklusion

Formanden tilføjer samtidig, at der ved årsskiftet fortsat manglede 250 millimeter vand i at jorden var 100 procent vandmættet.

- Uanset om vi slås med for høj vandstand det ene år og for lav vandstand det andet år, ender det med samme konklusion, påpeger Knud Erich Thonke og fortsætter:

- Skal vi i fremtiden leve op til en »god økologisk tilstand« i en række vandløb og samtidig sikre en vandafledning, der blandt andet giver en mere stabil planteproduktion og sikre en overlevelse af faunaen i vandløbene, må fremtidens drift og vedligeholdelse af vores vandløb bygge på en aktiv styring af vandløbenes vandafledning.
 

Forældede regulativer

Knud Erich Thonke venter – som mange andre – også på en ny vandløbslov, men på den front sker der først noget efter et valg.

- Den nye vandløbslov er ellers en mangelvare og et tiltrængt redskab, som kommunerne venter på, så de kan komme i gang med at opdatere de forskellige regulativer, vi har for vores vandløb.

- Regulativerne er forældede i den forstand, at de ikke lever op til nutidens krav om at kunne bortlede vand i ekstreme nedbørssituationer, hvor vi skal undgå tabsgivende oversvømmelser, pointerer Knud Erich Thonke.

 

Læs også

Formand: - Landbruget leverer og præsterer
- Landbruget er godt rustet til at blive stående
Seks milliarder og endnu flere grunde til utilfredshed med Arla
Størrelsesforhold presser samarbejde
Årsmøde med markvandring og et kig i kemiskabet
- Vi får fjernet vores værdier uden kompensation