Du kan godt blive en tilfreds selvstændig uden at eje alle aktiver

Der er flere muligheder, når man som ung gerne vil være selvstændig. Måske skal vejen mod et fuldt ejerskab deles op i steps. Eller behøver man overhovedet eje alle aktiver for at være tilfreds?

Af Lars Just Elnegaard, virksomhedsrådgiver hos Sagro, Økonomi & Strategi

Som ung landmand, der ønsker at etablere sig eller står foran et generationsskifte, er man i dag nødt til at se på mulighederne for at samarbejde med andre i bestræbelserne på at blive godkendt til købet.

Man kan også gå efter en anden etableringsmodel, der gør det muligt at komme til at eje hele ejendommen.

I Sagro Økonomi & Strategi er vi begyndt at dele strategien om fuldt ejerskab op i flere step for køberne:

Step 1: Leje stald og købe besætning, maskiner og beholdninger. Herefter skal der ske en konsolidering over tre til fem år, inden vi går videre til næste step.

Step 2: Købe bygninger og jord.

Vi arbejder også med løsninger, hvor den nyetablerede køber bygningssættet samt løsøre, mens den nuværende ejer eller investor beholder jorden og lejer den ud til den nyetablerede med forkøbsret over en årrække.

Ved delt ejerskab er det vigtigt, at parterne skaber rum og tid til at lære hinanden at kende og blive enige om fælles værdier og strategien for ejendommen.

Tjekliste:

1. Lav en forretningsplan, som også skal sikre, at du kommer i mål med at få forholdt dig til alle de nødvendige områder inden etableringen. Planen skal være suppleret med et udførligt CV, SWOT-analyse og en beskrivelse af, hvad du kan og skal fagligt og menneskeligt for at lykkes og nå dine mål.

2. Få lavet en samarbejdsaftale, hvor der er styr på ansvarsområder, ind- og udtræden og den forventede tidshorisont for step 1. Lav dit forarbejde grundigt  der skal være tid til refleksion.

3. Få styr på, hvad der kræves i forhold til økonomi, risiko, miljø, lovgivning, ejerskab  privat eller i selskab, familiens personlige mål og faglig erfaring samt eventuel løbende efteruddannelse, så strategi og mål kan nås i fællesskab.

4. Skaf finansiering og opstil realistiske budgetter for resultat og især likviditet med en gennemarbejdet projektbeskrivelse.

5. Vurdér potentialer og muligheder for afkast og få gennemgået aktiverne og deres stand. Begge parter skal være realistiske i forhold til, hvad ejendommene kan forrente (give i overskud). Det skal være en god forretning for begge parter.

Mange muligheder

Hos Sagro har vi lavet sharemilking-løsninger, hvor investor køber jord og bygningssæt og lejer det ud til den unge nyetablerede landmand, og løsninger med so-ejendomme, hvor den unge blot køber bygningssættet med et par hektar, mens en fond eller investor køber jorden og lejer den ud til landmanden.

Når den unge part kun skal købe løsøre og måske et bygningssæt, kan vi lave løsninger, hvor vedkommende kan blive godkendt af långiverne og skabe en fornuftig indtjening.

Den unge skal helst opnå et afkast på mellem otte til 12 procent. Det kræver en stor indtjening at samle nok egenkapital til at kunne købe den sidste part af ejendommen, hvis det er ønsket.

Få et godt liv som selvstændig

Husk, du kan godt være tilfreds som selvstændig uden at eje alle aktiver. Tænk på al den sparring og hjælp, du kan få med den rette samarbejdspartner.

Vær tro mod dine mål og strategien for din virksomhed, og vær ærlig omkring dine egne kompetencer, så du ikke etablerer dig for tidligt og til en pris og med en ansvarsfordeling, du ikke kan leve op til og nogle budgetter, der er for optimistiske.

Der kommer en dag efter købet, og der er kun én til at sikre, at det også bliver en god og indholdsrig hverdag som selvstændig, nemlig dig selv.

Læs mere om Generationsskifte

Det kan være en uoverskuelig opgave at lykkes med overdragelsen af landbrugsbedriften. Derfor stiller Effektivt Landbrug jævnligt skarpt på temaet »generationsskifte«.

Læs mere her

Læs mere om Generationsskifte og ejendomshandler

Det kan tage flere år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte. For nogle foregår ejerskiftet inden for familien, men for de fleste skal der nye kræfter ind udefra for at føre virksomheden videre.

Læs mere her

Læs også