Generalforsamling: En million flere slagtesvin hos DFAs medlemmer i udlandet på et år

Danish Farmers Abroad tegner sig for en stadig større andel af den danske landbrugsproduktion. Trods corona har foreningen haft et år med mange aktiviteter.

Selv om medlemstallet i Danish Farmers Abroad de senere år har ligget stabilt omkring 224 – hvoraf de 70 er producerende landbrug – så stiger den samlede produktion hos medlemmerne fortsat.

Alene i 2021 er den samlede produktion hos medlemmerne steget med 1.000.000 flere slagtesvin og yderligere 30.000 søer, således at de 70 danske medlemmer nu har over 8,2 millioner slagtesvin og 280.000 søer på stald rundt om i verden.

Det kunne formand for foreningen af danske landmænd, der har produktion i udlandet, Jytte Rosenmaj, starte sin årsberetning med at oplyse på DFA’s generalforsamling, som i tirsdags blev afviklet i Brædstrup.

- Vi er derfor nu oppe på, at 47 procent af de danskejede slagtesvin produceres udenfor Danmark. Og 27 procent af de danskejede årssøer ligeledes er i udlandet, konstaterede formanden.

Tilsvarende har foreningens medlemmer forøget deres produktionsareal med 7.000 hektar i det forgangne år til nu i alt at dyrke 467.000 hektar i udlandet.

Mange aktiviteter

Jytte Rosenmaj gennemgik derefter foreningens omfattende aktivitet i 2021, der selvfølgelig var påvirket af corona, men alligevel havde holdt et højt niveau.

- Rækken af webinarer har omhandlet blandt andet produktion i Brasilien, CA i USA, Kina, Chile og naturligvis ASF-situationen.

Kompetenceudvikling af både bestyrelse, ledelser og medarbejdere på de udenlandske bedrifter har været en central aktivitet, foruden netværk, benchmarking grupper og forskellige kurser.

Foreningen lægger vægt på en solid kommunikation både gennem nyhedsbreve og på de sociale medier, ligesom det særlige samarbejde med landbrugsskolerne har fortsat.

Der har været afholdt en studietur til Portugal, og i efteråret 2022 håber man at kunne gennemføre den tidligere planlagte studietur til Japan.

- Desuden har vi en række igangværende projekter, som vi arbejder videre med – blandt andet indenfor den grønne omstilling, bestyrelseskompetence, generationsskifter, globale trends og situationen omkring ASF. Men vi vil også gerne modtage forslag til nye projekter, understregede Jytte Rosenmaj i afslutningen af beretningen.

To nye bestyrelsesmedlemmer

Regnskabet viste en velkonsolideret forening med en god egenkapital.

Til bestyrelsen blev nyvalgt Tom Axelgaard, Goodvalley og Hans Henrik Koefoed, Ingleby Farms til afløsning for Hans Poulsen og Kristian Brokop, der ikke ønskede genvalg. Jytte Rosenmaj og Kristina Skeldal blev begge genvalgt.

Efter generalforsamlingen blev afholdt den traditionelle vinterkonference.

Læs også