Fejl i massescreening er godt nyt for grundvandet

Der er alligevel ikke problemer med Amitrol i grundvandet, som miljøminister Lea Wermelin (S) ellers buldrede ud med efter resultater af massescreening.

GRUNDVAND For godt måned siden kom resultaterne af den største massescreening af grundvandet nogensinde. Her lød det, at der var blevet fundet rester af Amitrol over grænseværdien.

Amitrol et er et ukrudtsmiddel, der tidligere har været godkendt til brug i Danmark, men ikke længere er det, da det er et hormonforstyrrende stof.

Fundet fik miljøminister Lea Wermelin (S) til at føje Amitrol til listen over stoffer, det er obligatorisk for vandværkerne at teste for, men det viser sig nu, at ministeren var lidt for hurtigt ude.

Laboratoriet Eurofins, der har analyseret prøverne for Miljøstyrelsen, har nemlig begået en større fejl. Der er således slet ikke fundet Amitrol over kravværdien.

Fire af de fem positive prøver er således trukket tilbage, herunder det ene analyseresultat, der viste fund over kravværdien.

Opsigt og lettelse

I en skriftlig orientering til Miljø- og Fødevareudvalget oplyser ministeren, at hun er blevet orienteret om fejlen. Her lyder det, at Eurofins på sit franske laboratorium, som tilsyneladende har stået for analyserne, har fået blandet Amitrol sammen med et andet stof.

Det har ikke været muligt for Eurofins at identificere det andet stof.

- Eurofins har oplyst, at der har været tale om menneskelige fejl i forhold til fejlfortolkning af data. Eurofins bekræfter, at alle øvrige analyseresultater, som er rapporteret påvist, er korrekte, skriver Lea Wermelin til Miljø- og Fødevareudvalget.

Her forklarer hun også, at beslutningen om at føje Amitrol til listen over stoffer, som det for vandværkerne skal være obligatorisk at teste for, er taget op til fornyet overvejelse.

Resultaterne af massescreeningen vakte for en måned siden stor opsigt, da der også blev fundet rester af Metazachor i grundvandet, som stammer fra midler, der aldrig har været godkendt i Danmark. De øvrige resultater i analyserne fra massescreeningen er korrekte, oplyser ministeren.

Fra flere sider blev der dog også udtrykt lettelse over resultaterne af screeningen, da der ikke blev fundet rester fra midler, som er godkendt i dag.

Ekspert undrede sig

Hos Landbrug & Fødevarers pesticidekspert, chefkonsulent Søren Thorndal Jørgensen, lyder det, at ukrudtsmidler med Amitrol er blevet brugt i stor stil i Danmark frem til 1990, hvor det blev udfaset.

- Så det var ikke sådan, at jeg tænkte, at det var godt nok vildt, at det er havnet i grundvandet. Vi har brugt enorme mængder af det stof, og vi vidste godt, at det kunne udvaskes.

- Rent fagligt overraskede det dog os, at man kunne finde det som aktivstof, og ikke nedbrydningsprodukterne fra det, siger han.

Han forklarer, at halveringstiden på Amitrol er meget kort. Det vil sige stoffet bliver hurtigt nedbrudt.

- Så når det har været forbudt i 30 år, undrer det, at man kan finde det i den rene form i dag. Det burde jo være nedbrudt, siger Søren Thorndal Jørgensen, hvilket det så altså nu også har vist sig ikke at være tilfældet.

Vanskeligt arbejde

Fra chefkonsulenten lyder det, at fejlen er et udtryk for det vanskelige arbejde, som det er at analysere for så mange forskellige stoffer på én gang.

- Vi har at gøre med nogle stoffer, hvor protokollen ikke er helt finjusteret i analysen. Den usikkerhedsmargin, man opererer med, er større, har vi fået oplyst af ministeriet.

- Det gør, at man nok en anden gang skal holde sig fra at fare ud alt for stålfast, siger Søren Thorndal Jørgensen med henvisning til den pressemeddelelse, som miljøminister Lea Wermelin sendte ud ovenpå de første resultater af massescreeningen.

Her kritiserede ministeren landbruget kraftigt for, at man finder alt for mange rester af sprøjtemidler i grundvandet.

Læs også