Vil sikre rent drikkevand og mindske udledningen af kvælstof i Odense Fjord

Et nyt skov- og naturprojekt ved Holmehave mellem Tommerup, Verninge og Nårup på Fyn skal beskytte fynboernes grundvand mod pesticider og Odense Fjord mod kvælstof. Det sker ved at plante skov og etablere et vådområde, der mindsker udledning af kvælstof til fjorden og samtidig mindsker udledningen af CO2. 

Formålet med skov- og naturprojektet er at beskytte grundvandet mod pesticider, sænke niveauet af kvælstof, der bliver udledt i Odense Fjord og mindske udledningen af drivhusgasser til atmosfæren.

Projektet består dels af ny skov, som Hedeselskabet og VandCenter Syd står bag, samt et vådområdeprojekt, der har Assens Kommune ved roret. De tre parter er gået sammen om at søge penge til naturområdet og sikre en koordineret dialog med områdets lodsejere.

Parterne vil i samarbejde med lodsejerne give mulighed for at dele af naturområdet kan bruges af lokalsamfundet til blandt andet gå-, løbe- og cykelture.

Rent drikkevand og mindre CO2 

Den nye grønne oase skal etableres ved en af Danmarks største kildepladser for grundvand, Holmehave Kildeplads, som spiller en stor rolle i drikkevandsforsyningen til Odense. Der arbejdes på at inddrage op til 500 hektar af oplandet til kildepladsen som en del af det samlede naturområde.

- Rejsning af ny skov er ét af de mest effektive midler, når det gælder optagelse og lagring af CO2 fra atmosfæren. Derfor er vi i Hedeselskabet altid glade for at være med til at rejse ny skov. Denne skov er speciel, fordi den ikke bare beskytter grundvandet og gavner klimaet, men også bliver etableret sammen med vådområde og andre lysåbne områder, som sikrer en mere mangfoldig natur, siger skovrider Allan Bechsgaard, der er Hedeselskabets projektleder på projektet.

Godt for klimaet 

Naturområdets nye vådområde kommer til at reducere udledning af kvælstof til Odense Fjord og modvirke udledningen af CO2 fra lavbundsjordene. Udsigten til de positive klima- og miljøeffekter har stor betydning for Assens Kommune, der er én af landets førende klimakommuner.

- Vi har et stærkt ønske om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling. En del af vores overordnede klimastrategi har desuden skovrejsning som væsentligt element. Derfor er vi meget begejstrede for det klima- og miljøpotentiale, der er i et naturområde, som kombinerer både ny skov og nyt vådområde, siger Dan Gørtz, formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget i Assens Kommune.

Lodsejerne i området har netop modtaget besked om projektet i e-boks. Initiativtagerne håber på, at de første træer kan plantes i 2022.

hka
 

Læs også