Halmleverandører: - Ikke så mange positive halmnyheder, men dog én på Lolland

Danske Halmleverandører er glade for, at der nu er en halmkedel på vej hos Rødby Varmeværk. Til trods for Energiforliget i 2018, hvor der blev sat restriktioner for opstilling af biomassekedler på fjernvarmeværker.

Der er kommet længere mellem de gode nyhederne om opstilling af halmkedler til fjernvarme. Det har været gjort vanskeligere efter Energiforliget i 2018, hvor der blev sat restriktioner for opstilling af biomassekedler på fjernvarmeværker.

Sådan lyder det fra Danske Halmleverandører, som nu, trods alt, kan glæde sig over, at der er en ny halmkedel på vej på Lolland. Nærmere bestemt Rødby Varmeværk.

Ifølge Energy-Supply sættes der gang i etablering af en ny og større halmkedel på værket. De går fra en halmkedel på 6,3 MW til 8 MW. Et moderne anlæg med blandt andet DeNox, posefiltre og emissionsmålingsudstyr.

- Vi har fulgt lidt med i udfordringerne på Sydfalster Varmeværk, hvor de har ramt ind i en politisk stopklods, da de ikke kunne sikre varmeprisen blev mere end 1.500 kroner lavere pr. normal husstand end alternativ ikke-biomasse løsning, i deres ønske om at udskifte deres halmkedel med en ny, siger formanden for Danske Halmleverandører, Erik Engholm Poulsen.

Inspiration

– Vi håber nu, der er kommet løsninger, der kan vise, at halm er en rigtig løsning for mange lokale varmeværker. og som kan bruges til inspiration af andre værker, der har nedslidte halmkedler, siger han.

Bestyrelsesmedlem i Danske Halmleverandører, Knud-Erik Clausen fra Maribo er glad for, der sikres gang i leverancerne af halm på Lolland.

– Vi leverandører har investeret mere end tre millioner kroner i et pyrolyseanlæg ved Vordingborg, hvor projektmagerne desværre gik konkurs. Men grunden på havnen er fortsat ledig, og der er udført en VVM, med fortsat mulighed for etablering af et halmanlæg til mere end 100.000 ton halm pr år. Samtidig tales nu også om, at der føres en gasledning til Falster, så der kan etableres et biogasanlæg, der ikke kan køre året rundt på restprodukter fra sukkerfabrikkerne.

- Så vi skal sikre, der ikke lukkes ned for halmentreprenørerne på Lolland-Falster, for det er disse leverandører, der skal sikre indsamling af halm til nye typer anlæg i fremtiden, siger han.

Danske Halmleverandører oplyser, at de har en forespørgsel liggende inde ved Folketingets udvalg for Klima-, Energi- og Forsyning om et foretræde, hvilket er blevet lovet, når corona-krisens begrænsninger lempes.

»Samtidig er der fortsat dialog med en række politikere, om at der skal ses på, hvorfor halm er kommet i samme kurv som importeret biomasse, der stilles så meget spørgsmålstegn til«, skriver foreningen og fortsætter.

»Her er der ikke tilnærmelsesvist samme usikkerhed ved anvendelse af halm. Der er fortsat en række emner, som politikerne skal hjælpe med, og det handler om at få hjulpet nye teknologier på banen til at aftage halm, som erstatning for begrænsede ressourcer som de fossile. Der er så mange muligheder for anvendelse af halm. Det kan være alt fra bygningselementer over flybrændstoffer til hudcremer. Og flere af teknologierne leverer samtidig en kulstofrest tilbage til markerne, hvor halmen er hente på«.

aldo

Læs også