Halmleverandører presset af rekonstruktion

Lokale halmleverandører er uforvarende kommet i klemme, da Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk blev sat til at gå i rekonstruktion.

Det er helt grotesk, at en sag mellem et kommunalt ejet varmeselskab og deres kunder, går ud over halmleverandører, mener næstformand i Danske Halmleverandører, Knud-Erik Clausen.
Det er helt grotesk, at en sag mellem et kommunalt ejet varmeselskab og deres kunder, går ud over halmleverandører, mener næstformand i Danske Halmleverandører, Knud-Erik Clausen.

I slutningen af 2020 kunne Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk (MSK) ikke blive enig med sine to primære kunder, Maribo Varmevæk og Sakskøbing Fjernvarmeværk, om en ny leveringsaftale frem mod 2036. Situationen omkring de fastlåste forhandlinger blev så graverende, at MSK i december indgav begæring om rekonstruktion, men det var med til at skabe problemer for 40 halmleverandører. 

Beslutningen om rekonstruktion betød nemlig, at leverandørerne ikke ville blive betalt for deres leverancer af halm i november – et beløb på cirka tre millioner kroner. 

Hos foreningen Danske Halmleverandører har næstformand Knud-Erik Clausen svært ved at få situationen til at give mening.

- Det er en fuldstændig grotesk situation, vi er havnet i. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at det kunne forekomme i et 100 procent kommunalt ejet selskab, siger Knud-Erik Clausen til Effektivt Landbrug.

- Det her er en intern sag mellem MSK og de lokale varmeværker. Og det er vi overhovedet ikke part i. Det er helt grotesk, at vi i en rekonstruktionssag på den måde kan blive koblet ud på et sidespor og nu står i den situation, vi står i, siger Knud-Erik Clausen, der selv bor på Lolland.

Uforvarende i klemme

Rekonstruktionen betyder, at selskabet ikke betaler deres regninger til blandt andet halmleverandørerne fem uger bagud, men til gengæld vil betale pengene fremadrettet.

Problemerne i den konkrete sag har en del med handelskonstruktioner at gøre. MSK leverer varme til to selskaber, Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarmeselskab, der så sælger varmen videre til forbrugerne. 

Men efter at et statsligt tilskud på 15 øre pr. kg halm er faldet bort, har MSK mistet otte millioner kroner, og med den konstruktion, der er, vil det være op til en forhandling mellem selskaberne at sørge for den lovede betaling til halmleverandørerne, som derfor nu er kommet i klemme.

- Med den ordning kan vi kigge langt efter vores penge, og det må vi så tage til efterretning. Og få langt større sikkerhed for vores penge. Vi må prøve at blive klogere af den her situation, siger Knud-Erik Clausen.

Uoverskuelig utryghed

Det er ikke kun halmleverandørerne, der er ærgerlige omkring forløbet hos MSK. Medlem af bestyrelsen i selskabet og viceborgmester i Lolland Kommune, Henrik Høegh, forstår udmærket frustrationen hos halmleverandørerne.

- Vi har kæmpet med varmeaftagerne om en aftale, og vi var egentlig enige om pris og vilkår, men da vi også sælger strøm, kunne vi ikke garantere en fast varmepris helt frem til 2036, som var forløbet. Så det strandede på, at de ikke kunne blive garanteret en fast pris frem til da. Og så havde vi ikke andre muligheder i bestyrelsen end at gå i en rekonstruktion.

Henrik Høegh påpeger dog, at det kunne have gået endnu værre for halmleverandørerne. 

- I en rekonstruktion er der betalingsstandsning, og det betyder, at alle aftaler ophører, så der kunne alle halmleverandøraftalerne også være ophørt. Det lykkedes at få fastholdt, at vi holder fast i de aftaler. For det havde givet en helt uoverskuelig utryghed, hvis det skulle udbydes på ny.

Det er advokat Søren Christensen Volder fra advokatfirmaet Bech-Bruun, der er udpeget til at stå i spidsen for rekonstruktionen. Han er opmærksom på problemstillingen, men også på at få en løsning på de manglende penge for leveringer af halm i november. 

- De penge, vi kæmper for at få på plads, er pengene for levering af halm i november og starten af december. Men det er min forventning og forhåbning, at der findes en løsning, så de ramte landmænd får deres penge, skriver han i en mail til Effektivt Landbrug.

Læs også

Nu brændes halm og affald af sammen
Halmleverandører presset af rekonstruktion
Klimaminister vil ikke love halmbranchen noget som helst
Nye regler for oplagring af halm
Manubal-ballegreb giver sikkerhed fremfor alt
Halmleverandører: - Ikke så mange positive halmnyheder, men dog én på Lolland