Klar opfordring fra halmleverandører: Stå sammen i kampen mod halmmanglen

En alvorlig mangel på halm truer, og derfor bør alle hjælpe med at skaffe mest muligt halm til husdyrproducenterne.

Formanden for Østlige Øers Halmleverandørforening, gårdejer Karl Johan Thomasen fra Trælløse ved Herlufmagle nord for Næstved, der også er medlem af bestyrelsen i Danske Halmleverandører, vurderer, at der i år vil være mindst 30 procent mindre halm end normalt.
- Ingen tvivl om at der virkelig kommer til at mangle halm rundt om i landet i år. Værst naturligvis på Bornholm og i det østlige Danmark generelt, fortæller Karl Johan Thomasen, som på vegne af halmleverandørerne er på banen med en klar opfordring i denne ekstraordinære situation.
- Vi opfordrer alle til at hjælpe med at skaffe mest muligt halm. Det er primært ved at undlade at snitte og nedmulde halmen, hvilket ikke har nogen betydning for jordens humusindhold for et enkelt år, lyder det fra Karl Johan Thomasen og tilføjer:
- Det er også ved at bidrage med frøgræshalm og undlade at brænde den af. Og det er især ved at undlade at sælge vores halm ud af landet til Sverige eller Holland. Undlad at eksportere nu og se, hvor stort halmbehovet bliver herhjemme. Senere på året kan et eventuelt overskud af halm så eksporteres.
 

Anspændt stemning

Karl Johan Thomasen betegner stemningen blandt sine landmandskolleger som anspændt. Han er selv halmleverandør til varmeværker og erkender, at flere sikkert kan opnå bedre priser i fri handel end på de halmkontrakter, som er indgået.
- Nogen har tegnet prisindekserede tre til fem års leveringskontrakter, og de kan naturligvis komme i klemme med at kunne skaffe den aftalte halmmængde. Men situationen i år er jo helt ekstraordinær. Vi opfordrer alle, der ikke har halmkontrakt, til enten selv at samle halmen eller at få andre til at tage det.
Karl Johan Thomasens kollega i foreningen Danske Halmleverandører, formand Hans Stougaard, påpeger, at der i ekstreme år som i år, skal der findes løsninger til sikring af kunderne i branchen, så ingen husdyr mangler foder eller strøelse samt at varmen er til stede for varmeværkets kunder.
- Husdyrenes behov skal prioriteres i den situation, vi kan ende i. Her er det derfor vigtigt, at halmen finder vej til de husdyrproducenter med behov for halmen til sikring af dyrevelfærd for vores husdyr, påpeger Hans Stougaard.

Læs mere i LandbrugØst nummer 27.
 

Læs også