Færre svin sendes til slagtning samt Tyskland

Tal fra AMI viser, at den tyske import af svin i 2018 var lavere fra Danmark i forhold til året før. Tilsvarende har der også været et fald i forhold til svin sendt til danske slagterier. Det skriver Markedsnyt for Svin fra Landbrug og Fødevarer.

Slagterierne modtager også færre svin i forhold til samme periode sidste år, viser tal fra Markedsnyt.

I uge 2, 3 og 4 modtog slagterierne i Danmark i alt henholdsvis 367.355 stk., 369.764 stk. og 359.584 stk. Det er samlet set et fald på 5,5 procent i forhold til uge 1-4 sidste år.

De ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen, og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 97-98 pct. af de samlede slagtninger i Danmark.

Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin.

Også et fald til Tyskland

Den tyske import af svin landede på 14,4 millioner stk. hvilket var et fald på 1,2 millioner. Derudover sendes der også færre svin til slagtning, skriver Markedsnyt for Svin fra Landbrug & Fødevarer.

- Ifølge AMI er det først og fremmest et fald i importen af slagtesvin fra Holland, der er hovedårsagen til den lavere import i 2018, skriver Markedsnyt for Svin, og tilføjer:

- Fra Danmark, hvor importen først og fremmest er smågrise, er importen i 2018 opgjort til 6,421 millioner stk. mod 6,496 millioner stk. i 2017

Læs også

Trods skærpede corona-restriktioner: Landbrugets forsyningslinjer er sikret
Salget af dansk frugt og grønt stiger med raketfart i 2020
AgroMarkets tilfreds med timing af køb og salg i 2019
Mulighed for at lave en god foderhandel i år
Møllerup lukker stor hampeolie-aftale
Nye kapitelstakster