Det er blevet tid for vinterfodring af hestene

Når kulden kommer, og græsset på marken går i stå, skal foderplanen til hestene tilpasses.

Vinteren og dermed nattefrosten er indtruffet. Det betyder, at græsset sikkert er gået i stå, og hestene skal over på vinterfoder. Det græs, som de har haft mulighed for at æde, skal udskiftes med andet grovfoder, lyder det i den seneste udgave af Velas Fleksnyt.

I nyhedsbrevet oplyser konsulenterne endvidere, at det er vigtigt, at overgangen fra græs til konserveret foder er sket langsomt og helst over to–tre uger. Hvis overgangen sker for hurtigt, kan mikroorganismerne i hestens tyktarm og blindtarm ikke nå at omstille sig. Så er der risiko for, at hesten får kolik – eller andet bøvl med fordøjelsen.

Hesten vil helst æde hele dagen, hvis der er mulighed for det. Det skyldes ikke, at hesten er specielt forædt, men at den har en lille mavesæk og derfor ikke kan optage meget foder på én gang. Heste er specielt udviklet til at omsætte tungt fordøjelige fodermidler. Hvis hesten selv kunne vælge frit, ville den mest æde tørt og tungt fordøjeligt græs. Det valg har hesten ikke i stalden. Derfor er den afhængig af, at vi tildeler den meget tungt fordøjeligt foder, som den kan æde det meste af døgnet og kun lidt let fordøjeligt foder som for eksempel havre, byg og majs.

For at sikre, at hesten ikke får for meget eller for lidt protein, opfordrer konsulenterne også til, at der udtages en foderanalyse af især grovfoderet. Når man er i gang, bør man få udtaget en mineralanalyse, så det sikres, at også mineralsiden kan afbalanceres. En foderanalyse koster cirka 500 kroner, og en mineralanalyse koster cirka det samme. Ifølge Velas kan det lokale kvægbrugskontor være behjælpelig med at få analysen udtaget og indsendt.

Læs også