Det er blevet tid til gødningsprøver

Hestene skal undersøges for orm før og efter græsningsperioden. Det er derfor blevet tiden igen.

Det er igen blevet tiden, hvor hestene bør tjekkes for orm. Det minder Højgaard Hesteklinik om på deres Facebookside.

Selvom pæren er stor, skal der kun bruges cirka 50 gram til undersøgelsen. Det svarer kun til en lille pære, hvorfor man ikke skal slæbe alt for mange kg med til sin dyrlæge.

Prøven skal tages fra en frisklagt pære, men kan opbevares på køl til de afleveres på klinikken.

Hos Højgaard Hesteklinik oplyses det, at gødningsprøverne indsendes mandag og onsdag, hvorfor prøverne kan afleveres på klinikken de nævnte dage inden klokken 13.

Alle heste har orm

Ifølge Højgaard Hesteklinik bør hver hest i et hestehold undersøges for orm, da alle heste har orm i små mængder. Det er kun de heste med mange orm, som i værste tilfælde kan blive syge af ormene, der skal behandles.

I en hesteflok er det typisk cirka 20 procent af hestene, der huser 80 procent af ormene. Ved behandling af alle heste i en hesteflok er der en meget stor risiko for, at ormene i hesteflokken eller stalden udvikler resistens (behandlingssvigt) imod ormemidler.

Dyrlægerne hos Højgaard forklarer nærmere på deres hjemmeside, at det er vigtigt, at man i stalden bliver enige om en fælles strategi for, hvornår der skal udtages gødningsprøver - og hvornår man skal behandle de heste, der har et højt indhold af ormeæg i gødningen. Hvis disse beslutninger sker individuelt, opnår man ikke en effektiv ormebekæmpelse. Hvis man har mistanke om, at der er udviklet ormemiddelresistens i en hesteflok, kan man udtage stikprøve-gødningsprøver fra behandlede heste 14 dage efter ormemiddelbehandling for at se, om der er udviklet resistens.

 

Forår og efterår

Gødningsprøver for orm tages bedst forår og efterår - før og efter græsningsperioden.

Dyrlægerne anbefaler, at som minimum føl, plage, unge heste og andre særligt udsatte heste også bliver undersøgt for orm efter græsningsperiodens slut (august/september).

Det oplyses endvidere, at gødningsprøver om vinteren har en stor risiko for at være falsk negative, da ormene går i dvale i løbet af vinteren.

Læs også