Professionel rådgivning om hestehold fra A til Z

Mange ting skal vendes og flere parter i spil, når man vil starte op med hestehold, bygge ny stald, ridehus eller ridebane. Anne Kirkegaard er miljøkonsulent hos rådgivningsvirksomheden Velas, og har netop hestehold som et af sine specialer.

Et liv på landet betyder for mange et liv med heste. Og går man rundt med drømmen om hestehold i egen stald, med træningsfaciliteter i egen ridehal, er der flere ting man skal være opmærksom på, før man kaster sig ud i virkeliggørelse af dén drøm.

Det ved Anne Kirkegaard, der er miljøkonsulent hos rådgivningsvirksomheden Velas, og som netop har rådgivning omkring hestehold, som et af sine specialer.

Og det handler om alt fra miljøtilladelser hos kommuner til kontakt med byggefirmaer, samt råd og vejledning omkring hestehold. Og hvor eksempelvis boksarealet er afgørende for krav om anmeldelse.

-  Normalt tager hele proceduren mellem 3-6 måneder, og det skal man være opmærksom på, når man laver aftaler med byggefirmaer omkring byggestart og så videre, forklarer Anne Kirkegaard, der tilføjer at byggefirmaer, med erfaring indenfor ridehaller, normalt også er opmærksomme på det.

Forhold og formål

Hestehold foregår under mange former. Det kan være på nedlagte landbrug, men også på landbrugsejendomme, hvor der i forvejen er husdyrhold og produktion.

-  Omkring natur kan det være en fordel, hvis der er dyr på ejendommen i forvejen, men heste udleder ikke ret meget ammoniak og det vil derfor ofte ikke medføre udfordringer, forklarer Anne Kirkegaard, der også påpeger forhold omkring selve formålet med den enkelte ridehal.

- Hvis der er tale om en ridehal til stutterimæssig drift, klassificeres den som en driftsmæssig nødvendig bygning, og så må kommunen ikke meddele afslag, oplyser Anne Kirkegaard.

Etablering og kontrol

Ved etablering af hestestalde og ridehaller skal der også tages en række miljøhensyn, som kommunen har ret til, og kontrollerer med kortere eller længere mellemrum.

-  Det handler blandt andet om opsamling af vand fra mødding, der skal være overdækket, vand fra vaskepladser og bokse, der skal opsamles i en separat beholder. Det handler også om afstandskrav til naboskel for for eksempel wrapballer, forklarer Anne Kirkegaard, der tilføjer, at kravene et langt stykke ad vejen er dem, man også kender fra produktionsdyr.

Hun pointerer også, at man skal være opmærksom på landzonetilladelser til ridebaner, og om der skal monteres lys på den, da der kan være tale om såkaldt »fjernpåvirkning«.

-  Her er løsningen at vælge små lamper på hegnet op til 1,1 meter, slutter Anne Kirkegaard.

 

 

Læs også