Fugleværnsfondens vilde heste trives

For fem år siden blev en flok ponyer sat ud i Fugleværnsfondens reservat på Lolland. Og ponyerne stortrives der, som på Langeland.

 Det er nu fem år siden, at en flok exmoor-ponyer blev sat ud i Fugleværnsfondets reservat på det sydlige Lolland, Saksfjed.
Exmoor-ponyen er den ældste og mest primitive af de såkaldt indfødte britiske ponyracer. Og meget tyder på, at ponyerne trives i Saksfjed. Således beretter Fugleværnsfonden, at ponyerne, der lever uden direkte menneskelig kontakt, trives og har fået flere føl.
Exmoor-ponyerne ved Saksfjed kommer fra den flok, der i 2006 blev sat ud i et andet af Fugleværnsfondets reservater – nemlig Gulstav Mose på det sydlige Langeland.
 

Hestene skal forblive vilde

Ponyerne såvel i Saksfjed som i Gulstav Mose græsser de store arealer af, og er med til at opfylde fondens mål om en mere selvforvaltende og vild natur.
De udsatte heste græsser sammen med dåvildt og kvæg, og da de alle græsser på forskellig vis hen over året, er de med til at skabe større variation af planter, insekter og fugle, og dermed naturen som helhed
Det er muligt at besøge begge reservater, som de øvrige af Fugleværns-
fondens reservater, men opmærksomheden henledes på, at hestene er og skal forblive vilde, hvorfor de skal behandles derefter – med andre ord: Nyd synet, men hold afstand.

 

Fugleværnsfondens reservater
- Fugleværnsfonden ejer og forvalter 22 naturreservater over hele landet, og de fleste er åbne for besøg. Ti af reservaterne ligger øst for Storebælt, fire på Fyn og Langeland, samt otte i Jylland.

 - Reservaterne rummer nogle af Danmarks mest truede naturtyper: Ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge, moser, rørskove, krat og naturskov samt områder af national eller
international betydning.

 - Her naturforvaltes efter det overordnede formål at skabe fristeder. Ikke kun for fugle, men for en lang række dyr og planter.

 - Fugleværnsfondens arealer er privatejede, men alle er velkomne. I de fleste af reservaterne er der anlagte offentlige stier, trampestier, fugletårne, gangbroer og skjul med plancher, hvorfra den besøgende kan nyde freden, naturen og
fuglelivet.

 

 

Læs også