bannerPos

- Såvel hundegræs som ærter har givet godt

Driftsleder på Strandegård, Bent O. Jensen, betegner begyndelsen på årets høst som god. Foto: Henrik Sieben.

AF: HENRIK SIEBEN

JOURNALIST
16-07-2019 07:15
På det økologisk drevne Strandegård mellem Faxe og Præstø er man tilfreds med begyndelsen på årets høst. Dog har lus og råger været skadevoldende.

På det af Ivan Reedtz-Thott ejede og økologisk drevne Strandegård mellem Faxe og Præstø i Sydøstsjælland er driftsleder gennem de seneste 29 år, Bent O. Jensen, tilfreds med starten på årets høst: Høst af hundegræs til fremavl og ærter til frost.

- Vi er nu færdige med høsten af hundegræssorten Niva fra DLF, og jeg kan kun betegne den som værende god. Markerne så fine ud, og da vi har høstet cirka 1.000 kilo råvarer pr hektar og til en pris på cirka 20 kroner pr kilo, er det ok.

Også årets høst af ærter til frost, der leveres på kontrakt til Ardo på Nordfalster, betegner Bent O. Jensen som værende tilfredsstillende:

- Vi har i år høstet 4.200 kilo ærter pr. hektar af sorten Compana, og det må siges at være et tilfredsstillende resultat.

Op mod 300 råger

Reelt kunne høsten af ærter givetvis være blevet større, men lus og råger har drillet:

- Der har i år været en del lus i vores ærter. Det har blandt andet ført til, at vi har haft besøg af store flokke stære, men hvad værre er, så har vi også haft besøg af en hel del råger.

Bent O. Jensen anslår, at der har været op mod 300 råger ad gangen, der har knækket mange ærteplanter, ligesom de har åbnet rigtig mange ærtebælge og taget ærterne ud og spist dem.

Problemet var på et tidspunkt så stort, at Bent O. Jensen efter at have taget forskellige afværgeforanstaltninger i brug, men med ringe effekt til følge, måtte søge Skov- og Naturstyrelsen om en reguleringstilladelse.

- Jeg fik tilladelsen inden for to timer, efter jeg havde søgt, men det rakte ikke langt. To til tre timer efter, at jeg havde nedlagt én råge, var hele flokken tilbage.

Om årets høst i øvrigt, hvor Bent O. Jensen forventer at komme i gang med rug og vinterraps inden for 14 dage lyder det:

- Vi har store forventninger til årets høst, men afgrøderne skal ligge på lager før vi kan række hænderne helt op i luften, men jo det ser ud til at være over middel, sagt på godt jysk.