bannerPos

Høsttidspunkt påvirker økologisk status

Den største risiko for at afgrødens status påvirkes af ændret høsttidspunkt findes ved marker, der er omlagt i 2018. Afgrøden i 2019 vil nemlig ofte være valgt ud fra muligheden for at bruge den som foder til økologiske dyr allerede i første år, skriver LRS. Arkivfoto

Redaktionen

23-07-2019 06:28
Din afgrødes økologiske status kan ændres, hvis høsttidspunktet ændrer sig.

Hvis du har omlagt dine marker til økologi inden for de seneste 1-3 år, skal du være opmærksom på, om et ændret høsttidspunkt kan påvirke afgrødens status. Det skriver Landbrugsrådgivning Syd (LRS).

Eksempelvis kan en kornafgrøde være konventionel, hvis den høstes, inden der er gået 12 måneder fra omlægningen. Dermed må afgrøden ikke anvendes til økologiske dyr.

Omvendt vil en afgrøde, der som planlagt høstes mere end 12 måneder efter omlægningsdatoen, få status som »omlægningsafgrøde«. En sådan afgrøde må 100 procent bruges til bedriftens egne økologisk dyr. Når en omlægningsafgrøde sælges, må den anvendes med 30 procent af foderrationen til økologiske dyrs på køberens bedrift.

 

Størst risiko ved 2018

Den største risiko for at afgrødens status påvirkes, findes ved marker, der er omlagt i 2018. Afgrøden i 2019 vil nemlig ofte være valgt ud fra muligheden for at bruge den som foder til økologiske dyr allerede i første år, skriver LRS. Hvis det planlagte høsttidspunkt ændrer sig, kan det dermed have stor betydning for denne plan.

På marker med omlægningsdato i 2017 vil den økologiske status for korn og andre etårige afgrøder være bestemt af henholdsvis omlægningsdatoen i 2017 og sådatoen i 2019. Ved marker med omlægningsdato i 2019, vil afgrødens status ikke påvirkes af høsttidspunktet.

Dog er der en enkelt undtagelse, når det gælder proteinafgrøder, der høstes i første omlægningsår. Proteinafgrøder som ærter, hestebønner, græs, kløvergræs og lucerne må nemlig indgå i en økologisk foderration med op til 20 procent til egne dyr på bedriften. Desuden skal alle etårige proteinafgrøder som ærter, hestebønne, lupin være sået efter markens omlægningsdato. 

Nye marker med etablerede flerårige afgrøder skal være påbegyndt omlægning senest 26. april 2019. Du kan få et overblik over de forskellige scenarier på LRS’ hjemmeside eller ved at kontakte din økologikonsulent.

Kryb og kravl virker mod skadegørere

Hos Borregaard Bioplants i Hvidovre fører man et stort udvalg i såvel nyttedyr som bakterier og svampe, der virker mod skadegørere. Flere er godkendt i markafgrøder.

Strammere krav i ny ordning

Tilsagnskrav vægter miljøeffekter højere end bedriftsstørrelsen i ny ordning til kvæg og gartneri.

EU-tilskud hjalp generationsskifte i mål

En støtteordning med tilskud fra EU var med til at gøre et generationsskifte muligt for far og søn i Thy. Forarbejde og rådgiver-hjælp sikrede dem en smidig proces, mener de.

Knap halvdelen af rapsmarkerne skal sprøjtes mod jordlopper

Planteavlskonsulenterne har i denne uge fundet bekæmpelsesbehov for larver i 45 procent af rapsmarkerne landet over.

Moderne kameraløsninger gør det nemt at overvåge bedriften inde og ude

Overvågning af landbrugsbedrifter vinder frem. Optagelserne kan dokumentere adfærd overalt og brugs som værn mod aktivister eller til efteruddannelse, når udførte arbejdsopgaver filmes og evalueres.

De danske svineproducenter samles til årets største møde

Tirsdag og onsdag i næste uge mødes svineproducenter fra hele landet for at debattere, netværke og tanke ny viden i Herning.

Nyt bejdsemiddel mod rapsjordlopper

Efter EU's forbud mod insektbejdse med neonikotinoider er der behov for en anden type bejdse til blandt andet rapsudsæd. Corteva har nu midlet Lumiposa klar, som også vil aflaste den stigende pyrethroid-resistens.
Side 1 af 1664 (33269 artikler)Prev1234567166216631664Next