bannerPos

Høsttidspunkt påvirker økologisk status

Den største risiko for at afgrødens status påvirkes af ændret høsttidspunkt findes ved marker, der er omlagt i 2018. Afgrøden i 2019 vil nemlig ofte være valgt ud fra muligheden for at bruge den som foder til økologiske dyr allerede i første år, skriver LRS. Arkivfoto
23-07-2019 06:28

Din afgrødes økologiske status kan ændres, hvis høsttidspunktet ændrer sig.

Hvis du har omlagt dine marker til økologi inden for de seneste 1-3 år, skal du være opmærksom på, om et ændret høsttidspunkt kan påvirke afgrødens status. Det skriver Landbrugsrådgivning Syd (LRS).

Eksempelvis kan en kornafgrøde være konventionel, hvis den høstes, inden der er gået 12 måneder fra omlægningen. Dermed må afgrøden ikke anvendes til økologiske dyr.

Omvendt vil en afgrøde, der som planlagt høstes mere end 12 måneder efter omlægningsdatoen, få status som »omlægningsafgrøde«. En sådan afgrøde må 100 procent bruges til bedriftens egne økologisk dyr. Når en omlægningsafgrøde sælges, må den anvendes med 30 procent af foderrationen til økologiske dyrs på køberens bedrift.

 

Størst risiko ved 2018

Den største risiko for at afgrødens status påvirkes, findes ved marker, der er omlagt i 2018. Afgrøden i 2019 vil nemlig ofte være valgt ud fra muligheden for at bruge den som foder til økologiske dyr allerede i første år, skriver LRS. Hvis det planlagte høsttidspunkt ændrer sig, kan det dermed have stor betydning for denne plan.

På marker med omlægningsdato i 2017 vil den økologiske status for korn og andre etårige afgrøder være bestemt af henholdsvis omlægningsdatoen i 2017 og sådatoen i 2019. Ved marker med omlægningsdato i 2019, vil afgrødens status ikke påvirkes af høsttidspunktet.

Dog er der en enkelt undtagelse, når det gælder proteinafgrøder, der høstes i første omlægningsår. Proteinafgrøder som ærter, hestebønner, græs, kløvergræs og lucerne må nemlig indgå i en økologisk foderration med op til 20 procent til egne dyr på bedriften. Desuden skal alle etårige proteinafgrøder som ærter, hestebønne, lupin være sået efter markens omlægningsdato. 

Nye marker med etablerede flerårige afgrøder skal være påbegyndt omlægning senest 26. april 2019. Du kan få et overblik over de forskellige scenarier på LRS’ hjemmeside eller ved at kontakte din økologikonsulent.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.

Kommunal spildevandsudledning er vigtigt skyts i BNBO-retsopgør

De kommunale udledninger af milliarder af liter urenset spildevand direkte til det danske vandmiljø, leverer ifølge advokat Hans Sønderby Christensen en vigtig pind til BNBO'er og kommunale indsatsplaners »ligkiste«.

Kompensation kan redde forretningen

Myndighedernes økonomiske corona-hjælpepakke kan for nogle minkavlere være lige præcis den redningsplanke, der skal til, fortæller rådgiver.
Side 1 af 1852 (37029 artikler)Prev1234567185018511852Next