bannerPos

Høsttidspunkt påvirker økologisk status

Den største risiko for at afgrødens status påvirkes af ændret høsttidspunkt findes ved marker, der er omlagt i 2018. Afgrøden i 2019 vil nemlig ofte være valgt ud fra muligheden for at bruge den som foder til økologiske dyr allerede i første år, skriver LRS. Arkivfoto

Redaktionen

23-07-2019 06:28
Din afgrødes økologiske status kan ændres, hvis høsttidspunktet ændrer sig.

Hvis du har omlagt dine marker til økologi inden for de seneste 1-3 år, skal du være opmærksom på, om et ændret høsttidspunkt kan påvirke afgrødens status. Det skriver Landbrugsrådgivning Syd (LRS).

Eksempelvis kan en kornafgrøde være konventionel, hvis den høstes, inden der er gået 12 måneder fra omlægningen. Dermed må afgrøden ikke anvendes til økologiske dyr.

Omvendt vil en afgrøde, der som planlagt høstes mere end 12 måneder efter omlægningsdatoen, få status som »omlægningsafgrøde«. En sådan afgrøde må 100 procent bruges til bedriftens egne økologisk dyr. Når en omlægningsafgrøde sælges, må den anvendes med 30 procent af foderrationen til økologiske dyrs på køberens bedrift.

 

Størst risiko ved 2018

Den største risiko for at afgrødens status påvirkes, findes ved marker, der er omlagt i 2018. Afgrøden i 2019 vil nemlig ofte være valgt ud fra muligheden for at bruge den som foder til økologiske dyr allerede i første år, skriver LRS. Hvis det planlagte høsttidspunkt ændrer sig, kan det dermed have stor betydning for denne plan.

På marker med omlægningsdato i 2017 vil den økologiske status for korn og andre etårige afgrøder være bestemt af henholdsvis omlægningsdatoen i 2017 og sådatoen i 2019. Ved marker med omlægningsdato i 2019, vil afgrødens status ikke påvirkes af høsttidspunktet.

Dog er der en enkelt undtagelse, når det gælder proteinafgrøder, der høstes i første omlægningsår. Proteinafgrøder som ærter, hestebønner, græs, kløvergræs og lucerne må nemlig indgå i en økologisk foderration med op til 20 procent til egne dyr på bedriften. Desuden skal alle etårige proteinafgrøder som ærter, hestebønne, lupin være sået efter markens omlægningsdato. 

Nye marker med etablerede flerårige afgrøder skal være påbegyndt omlægning senest 26. april 2019. Du kan få et overblik over de forskellige scenarier på LRS’ hjemmeside eller ved at kontakte din økologikonsulent.

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.

Høstdagene skal prioriteres

Høsten er i disse dage udfordret af regn og en ustabil vejrudsigt. Det kræver øget omtanke og fokus for bedst muligt resultat. Planteavlskonsulent giver gode råd til fokusområder.

Flottere smågrise og tilvækst på op imod 550 gram på nordjysk bedrift

Grisene har det godt på Nørregaard i Nordjylland. En del af æren tillægger gårdejer Ole Mathiasen sit samarbejde med DLG og Vilofoss, der har ført til et skifte af foder og mineralblandinger til smågrisene. Mavesundheden er gennem det seneste år forbedret, og tilvæksten er steget fra 480 gram til op imod 550 gram pr. dag.

KMP-fuldfoderanalyse – et billigt men godt alternativ til kemiske analyser

For at sikre sig, at fuldfoderet konstant holder den samme kvalitet, er det muligt at få foretaget en hurtig og billig analyse på Seges’ laboratorie i Skejby.

Majsen har rejst sig

Tilbage i maj måned stod væksten stille i majsen på grund af kulde, men kvælstoffet var stadig tilgængeligt i jorden, da vi fik vand og varme - og så gik det stærkt.
Side 1 af 1607 (32122 artikler)Prev1234567160516061607Next