bannerPos

Høsttidspunkt påvirker økologisk status

Den største risiko for at afgrødens status påvirkes af ændret høsttidspunkt findes ved marker, der er omlagt i 2018. Afgrøden i 2019 vil nemlig ofte være valgt ud fra muligheden for at bruge den som foder til økologiske dyr allerede i første år, skriver LRS. Arkivfoto
23-07-2019 06:28

Din afgrødes økologiske status kan ændres, hvis høsttidspunktet ændrer sig.

Hvis du har omlagt dine marker til økologi inden for de seneste 1-3 år, skal du være opmærksom på, om et ændret høsttidspunkt kan påvirke afgrødens status. Det skriver Landbrugsrådgivning Syd (LRS).

Eksempelvis kan en kornafgrøde være konventionel, hvis den høstes, inden der er gået 12 måneder fra omlægningen. Dermed må afgrøden ikke anvendes til økologiske dyr.

Omvendt vil en afgrøde, der som planlagt høstes mere end 12 måneder efter omlægningsdatoen, få status som »omlægningsafgrøde«. En sådan afgrøde må 100 procent bruges til bedriftens egne økologisk dyr. Når en omlægningsafgrøde sælges, må den anvendes med 30 procent af foderrationen til økologiske dyrs på køberens bedrift.

 

Størst risiko ved 2018

Den største risiko for at afgrødens status påvirkes, findes ved marker, der er omlagt i 2018. Afgrøden i 2019 vil nemlig ofte være valgt ud fra muligheden for at bruge den som foder til økologiske dyr allerede i første år, skriver LRS. Hvis det planlagte høsttidspunkt ændrer sig, kan det dermed have stor betydning for denne plan.

På marker med omlægningsdato i 2017 vil den økologiske status for korn og andre etårige afgrøder være bestemt af henholdsvis omlægningsdatoen i 2017 og sådatoen i 2019. Ved marker med omlægningsdato i 2019, vil afgrødens status ikke påvirkes af høsttidspunktet.

Dog er der en enkelt undtagelse, når det gælder proteinafgrøder, der høstes i første omlægningsår. Proteinafgrøder som ærter, hestebønner, græs, kløvergræs og lucerne må nemlig indgå i en økologisk foderration med op til 20 procent til egne dyr på bedriften. Desuden skal alle etårige proteinafgrøder som ærter, hestebønne, lupin være sået efter markens omlægningsdato. 

Nye marker med etablerede flerårige afgrøder skal være påbegyndt omlægning senest 26. april 2019. Du kan få et overblik over de forskellige scenarier på LRS’ hjemmeside eller ved at kontakte din økologikonsulent.

Kærgården får ny klimavenlig emballage

Kærgården får nu ny og mere klimavenlig emballage, der kan sænke enballagens CO2-aftryk med 45 procent.

Dataoverførsel for blandede maskinparker

I dag skal landmænd indsamle store mængder data for at administrere deres bedrifter samt for at opfylde kravene om dokumentation. Med ISOXML-standarden er det muligt at overføre markdata fra maskinens skærm fra populære producenter til John Deere Operations Center. På baggrund heraf kan John Deere understøtte kunder, der arbejder med maskinparker fra forskellige leverandører.

- Smågrisemarkedet er stabilt og i balance

Nord-West noteringen forbliver i denne uge uændret på 39,00 euro. Samme melding gælder noteringen for 8-kilos grise, der ligeledes er uændret på 25,40 euro
Side 1 af 1893 (37841 artikler)Prev1234567189118921893Next