Foreløbige tal: Kornhøsten næsten på niveau med 2019

En våd februar tog toppen af høsten, konstater Danmarks Statistik i en foreløbig opgørelse over årets høst.

2020 blev endnu et godt høstår efter tørkeåret 2018. Den samlede produktion ramte 9,6 millioner ton korn, næsten samme niveau som i 2019, oplyser Danmarks Statistik, der nu kan præsentere foreløbige tal for årets høst.

Gennemsnitsudbyttet af flere afgrøder steg lidt i 2020. Til gengæld steg produktionen ikke samtidigt, for mange marker med vinterafgrøder måtte sås om med vårafgrøder efter en historisk regnfuld februar, oplyser Danmarks Statistik, der tilføjer, at hvis fordelingen af afgrøder havde været som i 2019, ville produktionen i 2020 have været en smule højere.

- Hektarudbyttet for de fleste kornafgrøder lå 10-15 procent højere end normalt (gennemsnit af 2010-2019) og også lidt højere end 2019. Vinterhvede gav 83 hkg/ha i 2020 mod 74 hkg/ha normalt. Vårbyg havde et hektarudbytte på 63 hkg/ha mod normalt 55 hkg/ha, oplyser Danmarks Statistik.

Kornareal faldt

Det samlede areal med korn faldt en anelse fra 1.374.000 hektar i 2019 til 1.367.000 hektar i 2020.

Vårbyg blev den arealmæssigt største afgrøde med 41 procent af det samlede kornareal, fulgt af vinterhvede, som dækkede 35 procent.

Arealet med økologisk korn udgjorde 4,8 procent af de samlede kornarealer i 2019 mod 2,6 procent i 2009. Øko-omlæggerne har generelt lavere hektarudbytter og trækker derfor det gennemsnitlige hektarudbytte ned.

Mindre raps

Produktionen af raps faldt med 23 procent – fra 729.000 ton i 2019 til 564.000 ton i 2020.

- Arealet faldt med 12 procent til 146.000 hektar, hvilket er noget under niveauet i de seneste år, hvor omsåning efter den våde vinter kan have spillet ind. Seneste år med mindre areal var 2012 med 129.000 hektar, skriver Danmarks Statistik, der konstaterer, at hektarudbyttet faldt fra 44 til 39 hkg/ha, tæt på gennemsnittet 2010-2019 på 38 hkg/ha.

Stigning i bælgsæd

Derimod steg arealet med bælgsæd (hestebønner og markærter), fra 22.000 hektar i 2019 til 27.000 hektar i 2020.

Ifølge Danmarks Statistik steg produktionen fra 86.000 ton i 2019 til 113.000 ton i 2020, og der var en forøgelse i hektarudbyttet fra 39 hkg/ha til 42 hkg/ha. 

Normalt anvendes mere end 70 procent af den danske kornhøst til foder og yderligere 15-20 procent går til eksport. Resten fordeler sig på udsæd, mel og gryn samt til industriforbrug (herunder øl).

Salgsværdien af det danske korn udgjorde 10,7 milliarder kroner i 2019, hvilket svarer til 14 procent af landbrugets samlede salgsproduktion.

12.000 havde vinterhvede og 18.000 vårbyg i 2020.

mip

 

Læs også