Tidlig høst og planlægning giver flere fordele

Jo tidligere høst, desto bedre chancer er der for tørring og køling af kornet og den rette ukrudtsbekæmpelse. Det er også før travlheden i marken, du har en gylden mulighed for at få kontrakter, placering af efterafgrøder og gødningsstrategi på plads.

Høst den reneste del af marken først og slut af med at høste kanter med vanskeligt ukrudt. Det modvirker, at mejetærskeren slæber ukrudtet ind i marken.
Høst den reneste del af marken først og slut af med at høste kanter med vanskeligt ukrudt. Det modvirker, at mejetærskeren slæber ukrudtet ind i marken.

Af: Kirsten Søe Pedersen, planteavlskonsulent ved LandboNord

Begynd helst høsten tidligt. Ud over billigere tørring af korn grundet bedre vejr til formålet først i august end senere, så får man en nem høst i korn, som står op og er helt fri for nedknækning. Samtidig giver de ekstra høstdage et mindre pres på maskinerne, så man undgår stop og fejl, og halmen bjerges nemmere tørt.

Tværtimod giver sen høst ofte for sen såning af vintersæd, og såbedet bliver forringet.

En anden fordel ved tidlig høst er muligheden for kontrol af ukrudt. Ukrudt breder sig ofte fra kanten længere og længere ind i marken for hvert år. Det gælder for eksempelvis hejre, fløjlsgræs, gråbynke og padderok. Du undgår udbredelsen ved at høste marken indefra, hvor den er ren og tage det befængte til sidst.

Før mejetærskeren kører videre til en ren mark, skal den renses bedst muligt. Til nød kan det ske til slut i den befængte mark ved at øge luft på soldene.

Som sidegevinst skåner man vildt ved at høste marken indefra og ud, for vildtet drives ud af marken, i stedet for at de klemmes ind i et smalt skår midt på en høstet mark. Hvis det vanskelige ukrudt kun findes i en smal stribe langs kanten, så puds den af før høst og efterlad det på marken. Undgå at anvende glyphosat eller at harve udenfor marken, for en græsrig markkant hindrer enårigt græsukrudt som gold hejre.

 

Pas på den nye høst

Når høsten så er overstået, er det vigtigste at sikre en lav korntemperatur. Stik et termometer i kornet med det samme, for temperaturen må ikke komme over 40 grader celsius.

Varmt korn skal altid køles ned, og blæseren skal køre dag og nat, så længe kornet er varmere end udeluften.

Kornet lægges ensartet og jævnt ind, for luft vil altid gå den nemmeste vej. Når kornets vandindhold er kommet under 20 procent, og der er udsigt til varmt og solrigt vejr, så kan varmetilsætning undværes.

Kornet køles hurtigst muligt ned til under 10 grader celsius. Målet er at nå ned på en korntemperatur på mellem 0 og 5 grader for at holde det lagerfast.

Husk, at det er spild af strøm at belufte, hvis lufttemperaturen ikke er mindst 5 grader lavere end korntemperaturen. Derfor er det klogt at følge kornets temperatur i hele lagerperioden.


Vær på forkant

Et andet sted, det betaler sig at være på forkant, er ved aftaler og priser. Få dem på plads før den travle periode, for eksempelvis afregnes planteværn ofte lige op til høst.

Du kan også i god tid tage stilling til, om der skal anvendes startgødning i vintersæden og hvilken type. NP 18-20-0 giver mest effekt, men nogle bliver nødt til at vælge gødning uden P. Startgødning skal placeres ved kernen.

Tidlig planlægning kan også sagtens gøres for dine efterafgrøders endelige placering. Ændringen skal normalt indsendes til Landbrugsstyrelsen, så husk at få det på plads.

Hvis dine jordprøver er mere end fire år gamle, har du også tiden nu til at få bestilt nye, før mejetærskeren køres ud i marken.

Brakmarker til sommerslåning må du slå fra den 1. august, mens det også er datoen for tidligste tilladte slåning. MFO-brak må ikke fjernes eller anvendes til foder. Hvert år er der landmænd, som får kasseret MFO-brak grundet slåning i juli, hvilket er meget dyrt, for det kan koste op til 45 procent af hele hektarstøtten.

Læs også

Foreløbige tal: Kornhøsten næsten på niveau med 2019
DLG: Værdien af høsten er på 11,5-12 milliarder kroner
Høst: Store udsving i høstudbytterne på Djursland
Optimisme forud for majshøsten
Analyse: Mindre protein i årets vinterbyghøst
Du kan få momsfradrag for bespisning af medarbejdere ved overarbejde i høsten