Lokal stærk tilstedeværelse er vigtig, når høsten skal i hus

Fire hurtige om høsten til direktør i Danish Agro, Henning Fogh.

Hvad er dine forventninger til høsten 2020?

- Som afgrøderne ser ud nu, står de godt, omend med regionale forskelle. Vi forventer derfor et udbytteniveau for de vårsåede afgrøder, som vil svare til høsten sidste år. De vintersåede afgrøder vil dog formentlig ikke leve helt op til 2019-niveauet, da de er påvirket af, at det var vanskeligt at etablere et godt såbed i efteråret.

- De første måneder af 2020 bød også på betydelige mængder nedbør, hvorimod foråret var tørt og med jævnlige byger i løbet af vækstperioden. Høsten i år vil være præget af en ændret afgrødeprofil, hvor der er sået mere vårsæd på grund af det våde efterår.

- Vi forventer derfor og ser frem til en god høst, og vi er i Danish Agro klar til at modtage og håndtere de store mængder korn fra landmanden, både logistik- og handelsmæssigt. Det allervigtigste for os er at servicere landbruget bedst muligt og hjælpe med til, at høsten kan planlægges mest optimalt for landmanden.

Høst på bagkant af Corona

Vil Corona-situationen få indflydelse på høsten i år?

- Nogle i landbruget vil være påvirket af Corona-situationen, blandt andet fordi det kan være vanskeligt at tiltrække den fornødne arbejdskraft i forbindelse med høst.

- I Danish Agro imødekommer vi dette via eksempelvis vores landsdækkende afdelingsnet og et effektivt logistiksetup, der passer til de forskellige behov i landbruget.

- Så selvom landbruget er udfordret på eksempelvis arbejdskraft, er vi klar til at levere et godt og effektivt service-setup, hvad enten landmanden ønsker at få kornet afhentet eller leverer det selv. Samtidig er Danish Agros afdelingsnet udvidet med høståbne afdelinger og ekstra lange åbningstider i høst.

Lokalt stærk tilstedeværelse

Hvorfor er det vigtigt med mange høståbne afdelinger?

- Det giver en større fleksibilitet for den enkelte landmand, når der er mange steder, kornet kan indleveres. I høstperioden er det desuden muligt at lave forskellige koncepter på korn, så landmanden får handlet sin høst til størst mulig værdi i markedet.

- Vores produktspecialister står altid til rådighed og vil naturligvis også i høst stå klar med sparring og rådgivning om, hvordan de forskellige koncepter kan handles til størst mulig værdi i forhold til landmandens specifikke afgrøder.

- Samtidig har vores produktspecialister og salgskonsulenter en tæt kontakt til landmanden omkring specifikke muligheder for afsætning af afgrøder, der opstår undervejs i høstperioden.

Optimal planlægning af høsten

Er der nyheder i år, som landmændene kan få gavn af?

- Der står nu over 1.000 FieldSense-vejrstationer fordelt på de danske marker. Før skulle landmanden bero sin planlægning af høsten ud fra upræcise vejrmeldinger og egne observationer. Med vejrstationerne modtager landmanden præcise vejrdata om netop sine marker.

- Herudover er et nyudviklet tiltag »Netværkspakken«, hvor den enkelte landmand kan koble sig op på de øvrige vejrstationer i netværket og dermed følge vejrets udvikling henover landet. Dette giver landmanden optimale muligheder for at planlægge høsten.

l-l

Læs også