Ny rapport fra styrelse: Forbedring af dyrevelfærden i de danske stalde – men ikke nok

En ny dyrevelfærdsrapport fra Fødevarestyrelsen viser en forbedring i dyrevelfærden i danske stalde i 2022, men stadig med udfordringer.

Fødevarestyrelsen har offentliggjort den seneste dyrevelfærdsrapport for 2022, der viser en positiv udvikling i dyrevelfærden i danske stalde.

Ifølge rapporten er antallet af sanktioner pr. besøg fra Fødevarestyrelsen i kvæg- og svinebesætninger faldet, hvilket indikerer en stigende opmærksomhed på dyrevelfærd.

Sanktionsprocenten hos kvægbesætninger faldt i 2022 til 40 procent fra 46 procent i 2021, mens den for svinebesætninger faldt fra 31 procent til 30 procent.

Også andelen af besøg, der udløste en sanktion, er mindre end året før, men det ligger ifølge styrelsen fortsat på et højt niveau.

Minister vil løfte dyrevelfærd

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:

- Den nye dyrevelfærdsrapport peger på en række opmærksomhedspunkter, som jeg er opsat på, at vi får løst sammen med erhvervet. Samtidigt bekræfter den mig i, hvor vigtigt det er, at vi på tværs i Folketinget i februar præsenterede Danmarks første dyrevelfærdsaftale, der skal løfte dyrevelfærden i staldene og i hjemmet. For dyr skal behandles ordentligt, når de er i menneskers varetægt, og derfor er det min ambition, at vi med aftalens tiltag kommer til at se forbedringer i de kommende dyrevelfærdsrapporter.

I praksis foregår kontrollerne ved, at Fødevarestyrelsen kommer på uanmeldte besøg på bedrifterne. Dog kan besøg også anmeldes, hvis der er foretaget to forgæves besøg. I så fald skal kontrollen gennemføres inden for 48 timer efter, at den er anmeldt.

Når der konstateres overtrædelser af reglerne om dyrevelfærd, har Fødevarestyrelsen forskellige reaktionsmuligheder, herunder vejledning, indskærpelse, påbud, forbud og politianmeldelse.

- Den nye dyrevelfærdsrapport peger på en række opmærksomhedspunkter, som jeg er opsat på, at vi får løst sammen med erhvervet

Jacob Jensen (V), fødevareminister

Flere kontroller på vej

Med dyrevelfærdsaftalen »Sammen om Dyrene« blev regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti i februar måned enige om 31 initiativer, der skal indlede et nyt kapital for dansk dyrevelfærd.

Partierne blev blandt andet enige om bedre afrapportering af Dyrevelfærdsrapporten, så der gives et mere retvisende og aktuelt billede af dyrevelfærdsmæssige overtrædelser i besætningerne i landet.

Opdateringen gælder fra den næste rapport, der dækker kontrolresultaterne fra 2023. Desuden er det også en del af aftalen at øge kontroltrykket yderligere for kvæg- og grisebesætninger.

Fødevarestyrelsen kontrollerer også dyrevelfærden under transport og på slagterier.

Fakta

  • Dyrevelfærdsrapporten fra Fødevarestyrelsen for 2022 viser en nedgang i andelen af sanktionerede kvægbesætninger, der faldt fra 46 procent i 2021 til 40 procent i 2022
  • Tilsvarende faldt sanktionsraten for svinebesætninger fra 31 procent i 2021 til 30 procent i 2022
  • I 2022 gennemførte Fødevarestyrelsen dyrevelfærdskontroller i 1.692 besætninger under de rutinemæssige inspektioner, hvilket markerer en stigning fra 1.033 besøg i 2021

Læs også