Få styr på uønsket strøm i din stald

Der er en risiko for, at der vandrer strøm rundt i dit staldsystem, som giver dårlig trivsel hos dine dyr. Seges kommer med gode råd til at lokalisere et eventuelt problem og efterfølgende løse det.

»Vagabonderende strøm« er et fagudtryk for strøm, der af den ene eller anden uønskede grund er at finde rundt om i dit staldsystem. Strømmen er ikke til at se og mærke, og det er heller ikke altid til at vide, hvorfor den er der. Det skriver Seges på Landbrugsinfo.dk.

Vagabonderende strømme er uønsket strøm, der kan forekomme i stalde, i vand eller i jord.

- Det er ikke som et stødhegn eller kortslutning, der hurtigt vil vise dig, at der er noget galt. Man kan sige, at de vagabonderende strømme »lever i det skjulte«. Men selvom vagabonderende strømme er svære at se og opdage, og at de kan være periodiske, kan de være til stor gene for dine grise, oplyser Seges.

De vagabonderende strømme opstår typisk som spændingsforskelle, hvis der for eksempel ikke er udført tilstrækkelig potentialeudligning eller jording.

Derfor er vagabonderende strøm et problem

Vagabonderende strøm i stalde er både et problem for ens arbejde og for dyrenes trivsel.

Har man vagabonderende strøm i sine bygninger, kan der være områder i stalden, hvor dyrene ikke vil opholde sig. Der er eksempler på, at køer for eksempel kun har villet bruge halvdelen af en stald.

Er problemet med vagabonderende strøm slemt, kan det ifølge Seges resultere i kramper i lemmer og ben, sygdom og i særlige tilfælde dødsfald. Konsekvenserne kan altså være alvorlige, men heldigvis kan der gøres noget ved problemet.

Sådan lokaliseres vagabonderende strøm i stalden

De fleste opdager vagabonderende strømme i deres stald ved, at dyrene udviser atypisk adfærd af den ene eller anden slags. Det første man skal gøre, er at udelukke andre årsager til mistrivsel hos sine dyr.

Oplever man stadig den atypiske adfærd hos sine dyr, anbefaler Seges, at man kontakter sin elektriker og får lokaliseret problemerne. Målinger og reparationer skal udføres af en autoriseret elektriker.

Inden elektrikerens besøg kan man selv tjekke mange af installationerne i stalden.

Eksempler på uhensigtsmæssige forhold i staldene

Problemområder man selv kan tjekke:

Lysarmaturer, der ikke virker

Defekte kabler

Åbenstående armaturer, eltavler, kontakter og stikdåser 

Installationer, der ikke længere er i brug, og som kan fjernes

Problemområder en autoriseret elektriker kan tjekke:

Fejlforhold i hovedtavle (løse forbindelser/klemmer)

Frekvensomformere

Ventilationsgardiner

Åbentstående strømskinne, for eksempel systemer til fodervogne og lignende

Potentialeudligning

Jordingssystem

Særlige problemområder, der kræver ekspertviden (som minimum en installatøruddannelse):

Elektrisk støj foranlediget af frekvensomformere, vakuumpumper og pumpestationer 

Solcelleanlæg og tilhørende inverter og lignende

Årsagen til uønsket strøm i stalden

Gennem besøg på en række malkekvægs- og svinebesætninger har Seges konstateret, at 85-90 procent af tilfældene med vagabonderende strøm skyldes forhold, som man kan udbedre i samarbejde med sin elektriker. Årsagerne er for eksempel:

Utilstrækkelig potentialudligning og jordingssystem

Fejlmontage af frekvensomformere

Installationer af ældre dato

Ikke tilstrækkelig sammenhæng mellem eksisterende og nye installationer i forbindelse med udvidelse af staldanlægget

Manglende vedligehold af de elektriske installationer som for eksempel manglende udskiftning af brændte kontakter, åbne stikdåser, beskadigede kabler

De sidste 10-15 procent af tilfældene er svære at gøre noget ved. Det formodes, at der er tale om udefrakommende strømgener

Læs også