Nye teknologier til måling og reduktion af emissioner fra stalde

Nye luftrensningsteknologier vil kunne begrænse tab af ammoniak fra stalde, viser forskningsprojekt. Samtidig har projektet udviklet måleteknologier, som skaber mulighed for kontinuerligt at følge lugt og emissioner fra husdyrproduktionen.

Nye luftrensningsteknologier, som er udviklet i projektet ECOMETA (Emission Control: Methods and Technologies for Agriculture), vil kunne begrænse tab af ammoniak fra stalde. Det skriver DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug i deres nyhedsbrev.

I forskningsprojektet er der desuden i samarbejde mellem forskere og virksomheder udviklet nye og mere effektive teknologier til henholdsvis luftrensning og til måling af lugt og emissioner.

Teknologierne præsenteres på et webinar den 14. december 2021.

- Teknogierne vil både kunne begrænse emissionerne og bane vejen for kontinuerligt at følge lugt og emissioner fra produktionen, siger projektets leder Anders Feilberg fra Institut for Bio- og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet.

Luftrensning afprøvet i praksis

I projektet er en kemisk luftrensningsteknologi blevet videreudviklet, således at den blandt andet fjerner stoffet methanethiol. Det er et stof, som det ikke har været muligt at rense via biologiske luftrensningsteknologier.

Den nye teknologi har allerede vist sig at være stabil i fuld skala afprøvning i en praktisk svineproduktion. Der udestår fortsat yderligere afprøvninger, men Anders Feilberg forventer at teknologien forholdsvis nemt vil kunne udvikles til praktisk anvendelse.

Måleteknologier til emissionsbaseret regulering

Sideløbende er der i projektet arbejdet med udvikling af nye måleteknologier. Først og fremmest er der udviklet to forskellige sensorer til online ammoniakmåling, som kan kobles til den udviklede luftrensningsteknologi.

I projektet er der også blevet arbejdet på en sensor, som måler på kvælstofemission fra gyllen via en NMR-metode. Det er en teknologi, som især vil kunne anvendes i naturligt ventilerede stalde.

Endeligt er der blevet arbejdet med udvikling og validering af metoder til at kemisk måling af lugt. Målet er at kunne oversætte de kemiske målinger til den menneskelige næses opfattelse af lugt.

Interessant for flere målgrupper

På webinaret vil forskere og de deltagende virksomheder fremlægge resultater fra ECOMETA projektet med henblik på at give deltagerne indblik i de nye teknologier.

Der er allerede flere virksomheder med i projektet, men Anders Feilberg peger på, at der fortsat er mulighed for at inddrage flere virksomheder i udviklingen af de nye teknologier.

Som nævnt giver teknologierne nye muligheder for at måle lugt og emissioner og dermed for at bidrage til en bedriftsorienteret regulering.

Udover teknologiske virksomheder henvender webinaret sig derfor også til myndigheder og rådgivere, som arbejder med regulering og godkendelse af husdyrproduktion.

Læs også