Politiske partier klar til at hjælpe gamle husdyrracer videre

Bevaringen af de gamle, danske husdyrracer hænger i en meget tynd tråd. Flere bevaringsavlere har givet op. Andre eksisterer kun ved hjælp af midler fra idealister og velgørere.

Selv om Danmark internationalt har forpligtet sig til at bevare husdyrene, har landet ikke afsat de nødvendige midler til sagen.

Men flere politiske partier blandt andet Dansk Folkeparti og De Konservative støtter op om bevarelsen af dyrene og vil nu forsøge, at få folketinget til at afsætte flere midler til sagen.

Midlerne slår ikke til

Ansvaret for bevarelse af de gamle husdyrracer hviler i Fødevareministeriet. Her er der gennem Finansloven afsat 1,4 millioner kr. til at redde og bevare dyrene. Pengene udbetales som dyretilskud til bevaringsavlerne.

Men beløbet rækker ikke til af betale for de faktuelle udgifter og indtægtstab, der er forbundet med at holde de forskellige dyr. Og Fødevareministeriet ser tragikomisk væk fra de udregninger statens egne forskere har foretaget og som burde lægges til grund.

Minister: landbruget må bidrage

Fødevareminister Rasmus Prehn har senest henvist til, at de gamle, danske husdyrracer skal reddes og bevares via økonomisk bidrag fra landbrugerhvervet.

Men nu tager foreningen Danske Arkegårde, der repræsenterer en række store bevaringsavlere, til genmæle. Foreningen har netop rettet en henvendelse til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Her skriver formanden for Danske Arkegårde Jesper Eigen Møller:

- Danske Arkegårdes henstilling til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg er, at udvalget behandler Det Rådgivende Bevaringsudvalgs alarm med den allerstørste opmærksomhed. Ud fra mange års erfaringer med landbrugets svage interesse for området, skal man ikke forvente, at Axelborg står på spring for at imødekomme fødevareministerens udspil. Alene det, at ministeren åbenbart ikke selv agter at indkalde erhvervet til forhandlingsbordet, må give en indikation om, at en sådan løsning sandsynligvis vil strække sig over rum tid.

Ingen hjælp fra landbruget

Danske Arkegårde har tidligere været i dialog med landbrugserhvervet. I 2020 forsøgte Danske Arkegårde at gøre Landbrug og Fødevarer interesseret i at bevare de gamle, danske husdyrracer. Her var tilbagemeldingen åbenlyst negativ. Direktør Flemming Nøhr Petersen meddelte kort:

- Vort fokus ligger et andet sted; nemlig på udvikling af fremtidens husdyr og kulturplanter og fremtidens produktionssystemer. På den baggrund ligger det desværre ikke lige for, at vi kan medvirke til at prioritere finanslovsmidler til bevaringsarbejdet.

Ovenævnte taget i betragtning har Jesper Eigen Møller fra Danske Arkegårde meget svært ved at tage fødevareministerens svar seriøst:

- Det må betragtes som et ønskescenarie fra ministerens side, at bevaringsarbejdet forankres i den danske landbrugsorganisation. - Som det er i dag, er det ingenlunde en realitet, skriver Jesper Eigen Møller til Miljø og Fødevareudvalget.

Kritik indefra

Der har den seneste tid været rettet en stærk kritik af Fødevareministeries bidrag til bevaringen af de gamle, danske husdyrracer. Kritikken kommer indefra, nemlig fra det bevaringsudvalg Fødevareministeriet selv har nedsat.

Der er hverken midler til at betale avlerne for deres reelle udgifter og indtægtstab og heller ingen midler til at drive bevaringsarbejdet i udvalget. Der er afsat 1,4 millioner kr. til dyretilskud. Administration af statens bevaringsarbejde af de gamle husdyr og kulturplanter beløber sig til sammenligning til 1,6 millioner kr.

En statsopgave

Jesper Møller fra Danske Arkegårde skriver i sin henvendelse:

- Hvis man tager de udryddelsestruede racers situation i betragtning, og tager ministerens ord om bevaringsarbejdets vigtighed for pålydende, samt betænker, at tideligere fødevareminister Eva Kjer Hansen i 2007 forpligtede Danmark til at varetage bevarelsen af de gamle nationale racer, er det indtil andet foreligger bydende nødvendigt at betragte sagen som en statsopgave, og at der på Finansloven 2022 afsættes en væsentlig større pose penge til bevaringsområdet.

Flere partier klar med hjælp

Den socialdemokratiske fødevareminister henviser til landbrugserhvervet. Men flere af folketingets partier er af den formening, at Danmark og Fødevareministeriet må løfte sine forpligtelser – uden at kaste bolden ud af banen.

Både Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ser gerne de gamle husdyrracer reddet og er klar til at afsætte flere midler.

Formand for Miljø og Fødevareudvalget, René Christensen fra Dansk Folkeparti siger:

- Dansk Folkeparti og jeg ønsker at bevare de gamle husdyrracer. Det er så vigtigt at vi holder fast i det avlsmateriale som er ved at forsvinde. Det er en genbank som skal tages alvorligt, det er ikke bare »Morten Korch«. Det er vigtigt for fremtiden at vi altid har muligheden for at gå tilbage!

Folketingsmedlem Mai Mercado fra Det Konservative Folkeparti siger:

- I det Konservative Folkeparti har vi ladet os overbevise om vigtigheden af at bevare de gamle husdyrracer.

De to politikere oplyser samtidig, at bevarelsen af de gamle husdyrracer var med i både de konservatives og Dansk Folkepartis forslag til finansloven 2022.

Læs også