Får så langt øjet rækker

I udkanten af Søndersø afgræsser får en græsmark til stor fordel både for græsset, jorden og klimaet.

550 får på en rødsvingelmark får hurtigt gnavet afgrøden af. Hedelykke Lam er en produktion af slagtelam. Pt. er produktionen på 900 moderfår. Johannes Karstoft har benyttet får til at afgræsse sine græsmarker i alle de år, han har været landmand.

På en rødsvingelmark lidt uden for Søndersø går en stor flok får og afgræsser.

- Det har de gjort siden slut august, fortæller Johannes Karstoft, der ejer og driver landbruget på Sandvad 4 i Søndersø, og som har lavet aftale med en jysk fåreavler, der ikke selv har afgræsning nok til fårene.

- Fårene er den bedste plæneklipper, vi kan få, siger han.

- De klipper alle skud i samme længde, modsat en afpudser, hvor skuddene i siden bliver længere.

Bedre lysindstråling

- At græsskuddene har samme længde, giver en bedre lysindstråling og dermed en bedre vækst, da planterne benytter solens energi i fotosyntesen.

- Samtidig får vi reguleret græssets vækst, så det ikke bliver for langt hen over vinteren med risiko for, at det visner.

Skånsom afpudsning

Johannes Karstoft fremhæver, hvordan fårene er langt mere skånsomme for jorden, end en eventuel traktor med afpudser vil være.

- Vi får ikke trykket jorden i nær samme grad, ligesom vi sparer klimaet for brug af brændstof og maskinslidtage. Så klart en fordel klimamæssigt også. Noget vi meget gerne bidrager med, alle de steder vi kan.

På marken frem til jul

Fårene forventer Johannes Karstoft bliver på markerne frem til omkring jul.

- Nogle gange sætter vi dem på noget andet græs indtil februar. Det har vi ikke helt taget stilling til endnu. Men det er en mulighed.

Forår og sommer afgræsser fårene i stedet naturarealer primært for det offentlige.

- Da skal græsset have fred til at gro, så vi kan høste det omkring den 14. juli.

Græsset dyrkes med henblik på fremavl og senere salg af frø til eksempelvis plænegræs.

Hedelykke Lam

Rasmus Buhl fra Hedelykke Lam ved Give har gennem de sidste 30 år haft produktion af slagtelam. Pt. er der 900 moderfår, hvoraf de 550 har afgræsset arealerne hos Johannes Karstoft.

- Vi har lige flyttet dem til en lidt mindre mark længere nede ad vejen, så nu er antallet halveret, fortæller Rasmus Buhl. Han fremhæver, at der også afgræsses en mark i Skamby med 600 lam.

Alle dyrene fra Hedelykke Lam lever ude og kommer kun hjem, når de skal lemme.

- Både får og lam lever det frie liv udendørs. Jeg har dem hjemme på mine egne marker, så jeg kan have ekstra opsyn med dem, når de lemmer. Her får de lidt ekstra ensilage, men ellers lever de af det græs, de afgræsser.

Hedelykke Lam kommer over 800 hektar frøgræs hen over vinteren. I forårs- og sommermånederne afgræsse blandt andet solcelleområde ved Nr. Åby og omkring raffinaderiet i Fredericia. 

Læs også