Politikerbesøg hos DLF

Venstres Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet, har været på besøg hos DLF i Roskilde.

Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet (i midten), mødtes for nylig med DLF-formanden Christian Høegh-Andersen (til venstre) og Truels Damsgaard, der er administrerende direktør i DLF.

Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre, lagde for nylig vejen forbi DLF i Roskilde, hvor han mødtes med DLF-formanden Christian Høegh-Andersen og Truels Damsgaard, der er administrerende direktør i DLF.

Trioen talte vidt og bredt om mange emner, men det overordnede fokus var det evigt aktuelle spørgsmål om, hvordan landbruget bliver en del af løsningen på klima- og miljøudfordringerne.

En af de nye teknologier, der i den forbindelse blev vendt på besøget, som kan være med til at understøtte landbrugets grønne omstilling, er et nyt dansk udviklingsprojekt ved navn Scout Mobile.

Her skal mobile »spejdere« klarlægge, hvor skadedyr præcist befinder sig på en mark, så man kan målrette sit insekticidforbrug og kun sprøjte den del af marken, hvor der er et behov for det. På den måde reduceres insekticidforbruget markant.

- Danmark er i forvejen frontløber på pesticidreduktion i EU, men nye teknologier udviklet af danske virksomheder er en vej til, at vi kan reducere endnu mere. Samtidigt kan vi hjælpe andre lande med at reducere deres pesticidforbrug, mens vi tjener penge i Danmark. Så bliver det ikke meget bedre, forklarer Asger Christensen.

Afgørende kamp i EU

Der blev også diskuteret nye planteforædlingsteknikker, new breeding techniques, herunder CRISPR, som kan være med til at skabe afgrøder, der er sygdomsresistente, giver større udbytte, er mere tørkeresistente og binder mere kulstof i jorden.

Derfor har planterne et væsentligt lavere CO2-aftryk, og det er gavnligt for både økonomien, klimaet, miljøet og biodiversiteten.

- For mig at se er CRISPR et meget vigtigt værktøj til at få løst klima- og miljøudfordringerne. Derfor er det helt afgørende, at vi får taget kampen i EU og får CRISPR fjernet fra GMO-definitionen, så vi kan benytte CRISPR til at dyrke bedre afgrøder, påpeger Asger Christensen.

- Ellers går udviklingen bare uden om EU til USA og Kina, og så bliver vi sat af, lyder det videre fra Asger Christensen, der ikke mener, at vi skal reducere produktionen, men »blot« sænke klimaaftrykket.

Læs også