Biavlere skal registreres

Alle biavlere skal fremover registreres i Centralt Bigårdsregister (CBR). Det sker som led i arbejdet med overvågning af skadedyr og sygdomme hos honningbier i Danmark.

Kravet er en del af EU’s nye dyresundhedslov, der blandt andet skal være med til at forebygge og bekæmpe dyresygdomme, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Bigårde skal registreres, så det bliver hurtigere og nemmere at spore og afgrænse smitsomme sygdomme og skadegørere blandt bier.

Læs også