Tre noter til side 12

Nyt produkt skal reducere
metanudledning fra køer

Koen har fået stemplet som landbrugets klimasynder nummer ét. Når den bøvser udleder den metan, der er en forurenende drivhusgas, og én af de primære grunde til udledningen af CO2 fra landbrugsproduktionen.

Derfor er det stort, at innovationsfonden har godkendt investeringen af projektet »No-Methane«, der skal forske i et specifikt produkt, der, når det tilsættes køernes foder, kan reducere metanudledningen fra koens vom med op til 50 procent.

Projektet bliver ledet af professor Mette Olaf Nielsen fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, der har allieret sig med virksomheder i fødevareerhvervet for igennem samarbejde at skabe de bedste forudsætninger for både forskning og distribution af produktet.

I »No-Methane«-projektet vil der blive arbejdet med tre forskellige foderløsninger til reduktion af det metan, der bliver produceret i koens vom.

 

Nyt biologisk middel
til kartoffelavlerne

Syngenta lancerer nu biostimulanten Quantis som deres første biologiske middel på det danske marked. Quantis er udviklet til netop at være effektiv mod den tørke- og varmestress, afgrøder kan udsættes for løbende i sæsonen.

Midlet kan anvendes i alle typer afgrøder, og hos Syngenta forventes det, at særligt de danske kartoffelavlere vil få gavn af biostimulantens effekter.

- Dette er første produkt af flere i vores arbejde med at tilbyde landmænd nye løsninger, der kan bruges side om side med de kendte syntetiske midler, fortæller produktchef Inge Fiil Poulsen fra Syngenta Nordic.

- Vi er, fortsætter hun, i fuld gang med at teste flere biologiske produkter i Danmark, da vi ønsker at levere produkter og løsninger – teknologiske, biologiske såvel som syntetiske – hvor vi nøje kan beskrive, hvordan de bidrager til at opnå bedst mulige dyrkningsvilkår.

 

Have & Landskab forventer
største udstilling nogensinde

De sidste skyer over Have & Landskab ’21 forsvandt endegyldigt, da rammerne for den langsigtede genåbning blev offentliggjort.

- Samtidig er der meget, der tyder på, at årets store samlingspunkt i den grønne branche kommer til at blive den stærkeste udgave i udstillingens 30-årige historie, påpeger Have & Landskabs bestyrelsesformand, adjungeret professor ved Københavns Universitet, Palle Kristoffersen.

- Vi har i skrivende stund allerede 217 udstillere og formoder, at der kommer et yderligere ryk efter den klare politiske udmelding, siger Palle Kristoffersen, som også forventer, at de mange leverandører og producenter, som skulle have udstillet på sommerens mange aflyste dyrskuer, vil begynde at kigge mod Have & Landskab.

Palle Kristoffersen oplyser i den forbindelse, at der arbejdes på en udvidelse af udstillingsarealet, så der kan skabes ekstra standpladser til udstillingen, der foregår i Slagelse fra den 25. til 27. august.

Læs også