Overflødiggjorte bygninger kan udlejes som feriebolig

Udlejning af ferieboliger, som indrettes i overflødiggjorte bygninger i landzone, kræver en tilladelse efter sommerhusloven fra Bolig- og Planstyrelsen.

Tidligere driftsbygninger i landbruget kan anvendes til mange formål. Her er en tidligere staldbygning indrettet til landboturisme. Arkivfoto

Der er et voksende antal tomme landbrugsbygninger, tidligere skolebygninger, gamle mejerier med videre i landdistrikterne. Dette skyldes, ifølge Erhvervsstyrelsen, blandt andet strukturudviklingen i landbruget, hvor landbrug slås sammen til større bedrifter.

Som følge af denne strukturudvikling er det muligt at opnå tilladelse til at foretage erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger, som indrettes i bygninger, der er blevet overflødige.

Udlejning af ferieboliger, som indrettes i overflødiggjorte bygninger i landzone, kræver en tilladelse efter sommerhusloven.

Det skriver Erhvervsstyrelsen i en pressemeddelelse og uddyber, at etablering og indretning af flere ferieboliger i overflødiggjorte bygninger i landzone som udgangspunkt kræver en landzonetilladelse efter planlovens § 37.

Etablering af én feriebolig i overflødiggjorte bygninger i landzone kræver ikke en landzonetilladelse, hvis betingelserne i planlovens § 37 er opfyldt.

Disse betingelser omfatter blandt andet, at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, at bygningerne ikke er opført inden for de seneste fem år, og at byggeriet ikke er opført uden landzonetilladelse.

Betingelser for udlejningstilladelse

Det er ligeledes en betingelse for at opnå tilladelse til udlejning efter sommerhusloven, at ferieboligerne etableres i bygninger, der reelt er overflødiggjorte og at bygningerne ikke er opført inden for de seneste fem år. Derudover skal bygningerne være egnede til formålet og have en reel bygningsværdi, altså ikke være »en ruin«.

Indretning af ferieboligerne må ikke indebære, at bygningerne om- eller tilbygges i væsentlig grad og den enkelte feriebolig skal fungere som en selvstændig enhed og skal kunne udlejes separat.

Der kan, ifølge Erhvervsstyrelsen, ikke gives tilladelse til at indrette ferieboliger i for eksempel staklader, presenninghaller, skure og carporte, ligesom nedrivning af overflødiggjorte bygninger med henblik på genopførelse af udlejningsferieboliger ikke tillades.

Læs også