Landbrugsstyrelsen genoptager 400 landbrugsstøtte-sager

En række sager genoptages i Landbrugsstyrelsen efter støttemodtagere ved en fejl har modtaget for meget de minimisstøtte. Det forventes at omfatte cirka 400 støttemodtagere.

I maj udtalte statsrevisorerne hård kritik af, at der ikke har været tilstrækkelig kontrol med landbrugstilskud i perioden 2014-19. Den manglende kontrol har betydet, at enkelte landmænd, ved at opsplitte bedrifterne i flere CVR-numre, har kunnet skrabe ekstra millioner til sig, hvilket nu kan betyde tilbagebetaling af EU-midler.

Nu er Landbrugsstyrelsen gået i gang med at rydde op, og i den forbindelse er det kommet frem, at 400 sager om landbrugsstøtte fra de sidste tre år skal genoptages.

Indtil nu har Landbrugsstyrelsen opgjort de minimis-støtten per CVR-nummer. Fremover kontrolleres de minimis-støtteloftet på tværs af CVR-numre i de tilfælde, hvor støttemodtagere har flere virksomheder.

- Vi er forpligtet til at forsøge at få de penge, som går over støtteloftet, tilbage. Ellers er det ulovlig statsstøtte. På baggrund af Rigsrevisionens kritik er vi ved at gennemgå de enkelte tilskudsordninger og rette op på, hvis der er udbetalt for meget landbrugsstøtte. Det her er en helt naturlig konsekvens af det arbejde, siger direktør i Landbrugsstyrelsen Lars Gregersen.

Landbrugsstyrelsen er forpligtet til at genoptage og træffe nye afgørelser, når det viser sig, at der ikke har været hjemmel til at træffe afgørelserne. Det gælder sager, der er afsluttet inden for de seneste tre år.

Det forventes, at omkring 400 støttemodtagere har overskredet de minimis støtteloftet. De skal enten betale tilskud tilbage eller have reduceret deres tilsagn. Ca. halvdelen af sagerne vedrører beløb under 1.000 kroner, mens en mindre del af sagerne vedrører beløb over 100.000 kr.

De berørte støttemodtagere får løbende brev fra Landbrugsstyrelsen.

Hvad er de minimis-støtte?

Statsstøtte til virksomheder er i udgangspunktet i strid med EU-traktatens art. 107. Mindre støttebeløb kan gives som de minimis-støtte i overensstemmelse med de minimis-forordningen og skal i så fald hverken indberettes til eller godkendes af Kommissionen.

Der findes et støtteloft for hvor meget støtte, der må gives til »en enkelt virksomhed« i landbrugssektoren over tre regnskabsår. Indtil den 14. marts 2019 var det loft 15.000 EUR og blev herefter forhøjet til 20.000 EUR.

Læs også