Ekstraordinær stor pulje til årets anden ansøgningsrunde i GUDP

I juni måned åbner Grønt Udviklings- & Demonstrationsprogram (GUDP) igen for ansøgninger til projekter indenfor grøn og bæredygtig fødevareproduktion, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Denne gang er der 123 millioner kroner i puljen til innovative projekter, når GUDP åbner for ansøgninger til projekttilskud i andet halvår 2022.

GUDP dækker hele fødevareklyngen og yder tilskud til projekter fra primærproduktionen til lands eller til vands, over teknologiudvikling, forædling og forarbejdning til afsætningsledet.

GUDP ser gerne projekter, der styrker samarbejde, netværksdannelse og vidensdeling på tværs af brancher, virksomheder og vidensinstitutioner og gerne projekter, der understøtter samarbejde mellem små og store virksomheder. 

Man kan læse mere om ansøgningen på lbst.dk.

Læs også