Danskere køber ulovlige pesticider i stigende grad

Miljøstyrelsen beslaglægger stadig mange ulovlige bekæmpelsesmidler, når privatpersoner forsøger at importere dem til Danmark, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Toldstyrelsen har siden årets start tilbageholdt 154 ulovlige bekæmpelsesmidler for Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Heraf er 59 af dem pesticider og 95 er biocider, der bruges som bekæmpelsesmidler mod blandt andet ukrudt og skadedyr, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

For pesticider drejer det sig primært om Roundup, Weed Killer og lignende ukrudtsmidler. Det har siden 1. juli 2020 været forbudt for private uden autorisation at købe koncentreret Roundup.

Men efter forbuddet er trådt i kraft, er der sket en stigning i privates forsøg på at importere de ulovlige, udenlandske pesticider.

For biocider er der typisk tale om ulovlig import af midler mod myg, myrer, rottegift, alger, pool-tabeletter og andre desinfektionsmidler. Der er også eksempler på private, som forsøger at importere midler mod møl, edderkopper, kakerlakker, muldvarp, mosegrise og loppehalsbånd.

»Det er ulovligt at købe bekæmpelsesmidler i udlandet eller via en udenlands webshop, da man bringer det danske miljø- og sundhed i fare. Hvis man som privatperson for eksempel anvender ikke-godkendt rottegift, risikerer man, at den lokale rottebestand bliver immun over for aktivstoffet, og dermed bliver fremtidig rottebekæmpelse vanskelig. Desuden kræver det uddannelse at håndtere rottegift i Danmark på lovlig vis, så man dermed undgår at forgifte husdyr og mindsker risikoen for, at de vilde dyr kommer i kontakt med giften«, skriver Miljøstyrelsen.

Forbudt på terrassen

Fra 1. juli i år blev det ligeledes forbudt at anvende glyphosat i indkørslen og på terassen. Forbuddet trådte i kraft den 1. juli 2022 med den virkning, at det vil blive forbudt at sælge de omtalte sprøjtemidler til de nævnte arealer fra 2023 og forbudt at sprøjte på arealerne fra 2024.

- I fremtiden kan man ikke springe over, hvor gærdet er lavest og bruge løs af sprøjtemidler for at komme ukrudtet til livs. For nu bliver det forbudt at bruge de sværest nedbrydelige sprøjtemidler til at fjerne uønsket ukrudt på en række områder, skrev Miljøministeriet dengang.

Lovændringen betyder, at det bliver forbudt at bruge sprøjtemidler med for eksempel glyphosat på flere private og offentlige arealer. Der er tale om for eksempel stier, veje, grus, fortove, indkørsler, parkeringsarealer og terrasser, fordi »under den slags arealer er det øverste jordlag gravet væk, og der er derfor en særlig risiko for at sprøjtemidler kan sive ned i grundvandet«, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Læs også