Syd noter uge 48

Ernæringsforskere modtager Hindhedeprisen 2022

Fire forskere fra DTU Fødevareinstituttet har modtaget Hindhedeprisen 2022 for deres arbejde med at sikre et videnskabeligt grundlag for anbefalingerne om en plantebaseret kost.

Hindhedeprisen bliver hvert år uddelt af Dansk Vegetarisk forening til en eller flere personer, der har ydet en særlig indsats for at fremme plantebaseret kost.

I år har fire ernæringsforskere fra Forskningsgruppen for Ernæring, Bæredygtighed og Sundhedsfremme i DTU Fødevareinstituttet modtaget prisen for deres arbejde med at sikre et solidt videnskabeligt fundament for anbefalingerne om en planterig kost i de officielle danske kostråd:

Forskerne står blandt andet bag rapporten »Råd om bæredygtig sund kost«, som udgør det faglige grundlag for de officielle danske kostråd fra 2021.

 

Omsætningsfald hos skovdyrkerforening

Skovdyrkerforeningen Midt A.M.B.A. har inden for seneste regnskab leveret et årsresultat på godt 557.000 kroner, hvilket er et fald på omkring 37 procent sammenlignet med sidste år. Samlet set kan der være adskillige grunde til den faldende bundlinje for foreningen. Eksempelvis skyldes det en forværret driftsindtjening for året. Der er nemlig forekommet et fald i resultatet før finansielle poster som lander på godt 778.000 kroner kroner for året. Personaleomkostningerne har derudover vedligeholdt et lignende niveau sammenlignet med året tidligere. Selskabets egenkapital udgør 10,2 mio. kr. for året og har forholdt sig på et stabilt niveau i forhold til sidste år. Solditetsgraden har også været stabil og er på 49,24 procent for året.

 

Friland-inspirationsdag og årsmøde

Frilands leverandører er inviteret til inspirationsdag og årsmøde onsdag den 30. november, og det foregår hos Velas i Søften ved Aarhus.

Årsmødet indledes med en inspirationsdag, hvor der efter en kort velkomst vil være et oplæg om bæredygtighed ved medstifter og direktør i Tænketanken Frej, Marie-Louise Boisen Lendal, som også sidder i Frilands bestyrelse. Hun vil fortælle om bæredygtighed som det vigtigste konkurrenceparameter.

Derefter deles programmet op i to spor for henholdsvis kreaturer og grise, hvor der er forskellige indlæg. Indlæggene er fra Center for Frilandsdyr og Sustainability-teamet i Danish Crown.

Selve årsmødet i Friland begynder klokken 16, hvor der vil være beretninger fra Frilands formand Peter Fallesen Ravn, næstformand Nicolaj Pedersen og direktør Claus Hein. Sidstnævnte præsenterer også årets resultat i Friland.

 

Coop skifter til »Bedre Dyrevelfærd«

Nu bliver det enklere for kunderne at finde de varer, hvor der er taget hensyn til dyrevelfærd. Fremover vil der kun findes ét mærke.

Efter at have haft sin egen mærkningsordning gennem de seneste fem år, har Coop besluttet at skifte til den statslige ordning, der består af én-tre hjerter. Det sker fra 1. januar 2023.

- Vi skabte vores egen ordning i 2016, fordi vi ville øge dyrevelfærden og give vores kunder mulighed for at vælge bedre dyrevelfærd til. Dengang var statens mærke »Bedre Dyrevelfærd« endnu ikke lanceret, fortæller CSR-chef i Coop, Thomas Roland.

- Nu må vi, fortsætter han, imidlertid erkende, at vi kan gøre mere for dyrevelfærden ved at være med i den fælles ordning og dér påvirke, hvordan kravene udvikler sig og dermed bidrage til en løbende forbedring af dyrevelfærden. Derfor tilslutter vi os det statslige mærke.

 

Forskning i plantebaserede fødevarer

En ny samarbejdsplatform, Plant2Food, skal sætte fart på udviklingen af plantebaserede fødevarer.

Her skal forskere og virksomheder sammen udforske komplekse problemstillinger inden for plante- og fødevarevidenskab og dele ny viden på tværs af sektorer – uden at tage patent på resultaterne.

Novo Nordisk Fonden støtter platformen med op til 200 millioner kroner over de næste fem år, skriver Grovvarenyt.

- Vi har travlt med at udvikle fødevarer, som kan brødføde en voksende verdensbefolkning uden at drive rovdrift på planetens ressourcer, siger Claus Felby, senior vicepresident, biotech, Novo Nordisk Fonden, og han tilføjer:

- Plant2Food skaber en unik mulighed for at bringe Danmark i front inden for udvikling af plantebaserede fødevarer og sikre, at vi for alvor udnytter det kæmpe potentiale, der allerede spirer i de danske forskningsmiljøer og virksomheder.

Læs også