Flere ulve i Danmark

Der er udsigt til, at den nuværende bestand af ulve i det fri bliver forøget i Danmark i det nye år, siger professor Peter Sunde.

Sandsynligheden for at møde en ulv i Jylland vil efter alt at dømme stige for andet år i træk. Nye tal fra Naturhistorisk Museum Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, der sammen står for overvågningen af ulve i Danmark – viser, at der i 2. kvartal af 2022 var 30 ulve i Danmark. Det er en fordobling i forhold til samme tidspunkt i 2021.

Men der er udsigt til en yderligere stigning i år. Det mener professor ved Institut for Ecoscience hos Aarhus Universitet, Peter Sunde, der med til at overvåge bestanden.

- Jeg forventer klart, at den stiger. Og det gør jeg ud fra, at langt de fleste af de 14 hvalpe, der kom til verden sidste år, fortsat er i live. Og når de bliver selvstændige i løbet af foråret, så vil de begynde at strejfe omkring i Jylland.

Naturlige forhindringer

Undersøgelsen har vist, at ulvene i al væsentlighed er blevet observeret i Vestjylland fra Lemvig i nord til Esbjerg i syd. Og ifølge Peter Sunde er det ikke overraskende, at ulvene er set her, eller har slået sig ned i det område.

- Generelt er det et meget tydeligt mønster, at man gennemgående observerer ulve i områder, hvor der er relativt stort dækningsgrad af skov og hede, siger Peter Sunde, der tilføjer, at naturlige forhindringer i terrænet – åer og havarealer – er med til at skabe begrænsningerne i ulvenes mobilitet. Hidtil er der kun konstateret to ulve nord for Limfjorden.

- Både Limfjorden og Lillebælt er jo barrierer for ulven, men der skal nok dukke en ulv op på Fyn på et tidspunkt, lyder det fra Peter Sunde.

Ulven er fortsat totalfredet i EU-landene, men der er bestræbelser i gang, der skal gøre det nemmere at regulere ulve, især såkaldte problemulve.

Læs også