Temanoter til side 10 i LO05-2023

Åbent hus på landets to skovskoler

Hvis man drømmer om en grøn uddannelse med fokus på skov, park og natur er det værd at bemærke, at der i slutningen af februar og begyndelsen af marts er åbent hus på Skovskolen ved henholdsvis Auning på Djursland og i Nødebo i Nordsjælland.

Begge steder er der mulighed for at høre om studielivet og det faglige niveau fra studerende, der læser til skov- og landskabsingeniør, urban landskabsingeniør, natur- og kulturformidler, skov- og naturtekniker eller vildtforvalter.

Det er tirsdag den 28. februar klokken 16 til 19, der er åbent hus på Skovskolen Eldrupgård på Djursland, mens åbent hus-arrangementet på Skovskolen i Nødebo foregår torsdag den 2. marts klokken 16 til 20.

 

Kortlægning af private §25-skove

Miljøstyrelsen har i løbet af 2022 gennemført en screening og kortlægning af, hvilke private arealer, der er naturmæssigt særlig værdifuld skov – de såkaldte §25-skove.

Ifølge Dansk Skovforening vil de pågældende skovejere her i begyndelsen af året modtage breve fra styrelsen, hvis de har §25-skove på deres arealer.

Screeningen er gennemført digitalt via luft- og satellitfotos kombineret med alle tilgængelige data om skovens jordbund, vand og terræn.

Hos Dansk Skovforening har man i flere år efterspurgt kortlægningen, der kan være en hjælp til skovejere, der gerne vil certificeres eller skal afsætte flis til energi.

 

Øget fleksibilitet på plejekravet

Der er fra i år mulighed for at have større arealer uden slæt eller tydelige tegn på græsning. Landbrugsstyrelsen indfører således øget fleksibilitet på arealer med tilsagn om pleje af græs- og naturarealer.

I dag kan man undlade plejeaktivitet på enkelte delarealer på op til 500 kvadratmeter. Delarealerne uden plejeaktivitet må samlet udgøre op til 10 procent af marken. Det skriver Velas i Flexnyt.

Denne regel ændres nu, så du fra 2023 kan undlade plejeaktivitet på delarealer op til én hektar. Samlet må delearealerne udgøre op til 20 procent af marken.

Den øgede fleksibilitet vil gælde for både nye og eksisterende tilsagn med virkning fra 2023.

Læs også